Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Locaties > KinderRijk Peuteropvang Kindercampus Zuidas

PO Kindercampus Zuidas

2 tot 4 jaar

Er zal vanaf 1 januari 2025 geen opvang meer door ons worden geboden op deze locatie.

We hebben een mooie alternatieve locatie waar je voor kinderdagopvang terecht kunt, namelijk onze locatie Boechorststraat. op deze locatie hebben we een kinderdagverblijf en zijn we voornemens om op korte termijn peuteropvang te starten. Zowel reguliere peuteropvang als peuteropvang met voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

De Boechorststraat is goed bereikbaar door de centrale ligging vlakbij de A10 en de VU. De lichte en ruime groepen grenzen aaneen mooie groene natuurtuin, waar de kinderen volop spelen, ontdekken en experimenteren.

Voor een plek op het kinderdagverblijf kun je je direct inschrijven via de website. Heb je interesse voor een peuteropvang-plek op de Boechorststraat? Neem dan contact op met onze afdeling Kindplanning via kindplanning@kinderrijk.nl of
020 – 426 08 66.

Ook op deze locatie

Praktische informatie

Wennen op de PO

Tijdens de wenperiode nemen wij de tijd om je kind én jou te leren kennen en te laten wennen aan de nieuwe situatie. Wennen is maatwerk, passend bij de ontwikkelingsfase van kinderen en bij de specifieke behoeftes en gewoontes van kinderen en ouders.

Groepsindeling

Op peuteropvang Kindercampus Zuidas hebben wij 1 groep van kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar.

Oudercommissie

Je kunt de oudercommissie van Op peuteropvang Kindercampus Zuidas bereiken via oczuidas@kinderrijk.nl

Wat kost kinderopvang?

Benieuwd naar de kosten van kinderopvang? Met onze handige rekentool reken je snel uit wat jouw maandelijkse kosten voor kinderopvang zijn.

Inschrijven, hoe werkt dat?

Lees meer over hoe je je bij KinderRijk kunt inschrijven voor kinderopvang en wat je tijdens je verdere aanmelding kunt verwachten.

GGD-inspectierapport & LRK-nummer

Lees het GGD-inspectierapport van peuteropvang Kindercampus Zuidas

LRK-nummer: 192019909

Pedagogische Werkwijze

In de Pedagogische Werkwijze lees je meer over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Je kan de pedagogische werkwijze opvragen bij de locatiemanager.

Veiligheid & Gezondheid

In de werkwijze veiligheid & gezondheid lees je alles over hoe het beleid veiligheid & gezondheid op de locatie wordt uitgevoerd. Je kan de werkwijze veiligheid  & gezondheid opvragen bij de locatiemanager.

Onze locatiemanager

‘’Voor ons team van gepassioneerde medewerkers met liefde voor het vak en de kinderen is respect voor autonomie heel belangrijk. Wij geven kinderen de ruimte om mee te denken in het activiteitenaanbod en zelf te kiezen wat ze willen doen’’

Contact

KinderRijk Peuteropvang Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

Bekijk onze andere PO-locaties