Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Locaties > KinderRijk BSO Linde

BSO Linde

4 tot 13 jaar

Onze BSO Linde is gevestigd in een multifunctioneel gebouw waar kinderopvang en basisonderwijs samen komen. Wij zijn een kleinschalige buitenschoolse opvang, waardoor de kinderen elkaar, de medewerkers en de ouders (her)kennen.

Wij hebben een ruime buitenruimte en een grote én een kleine gymzaal tot onze beschikking. Ons team zorgt dagelijks voor een uitdagend activiteitenaanbod passend bij de kinderen. Denk aan muziek- en dansactiviteiten, creatieve activiteiten en kookactiviteiten.

Op BSO Linde wordt ook voorschoolse opvang (VSO) aangeboden.

Aangesloten scholen

Op deze locatie

  • Onderwijs en opvang in één gebouw
  • Op schooldagen tot 18.30 uur geopend
  • Geopend op studiedagen van school
  • In vakantieweken van 08.15 – 18.30 uur geopend
  • Ruime buitenruimte
  • Grote en kleine gymzaal
  • Atelier
  • Voorschoolse opvang

Ook op deze locatie

PO

Hoe ziet een dag er bij ons uit?

Op de BSO kan iedere dag anders zijn. Hieronder lees je hoe het bij ons op de BSO er ongeveer uitziet op een reguliere schooldag.

Zodra de school uit is halen wij je kind op uit school of je kind komt zelfstandig naar de BSO.

Als alle kinderen binnen zijn, starten we met een tafelmoment. Daar eten en drinken we iets gezonds. We grijpen dit moment gelijk aan om met de kinderen bij te praten.

Na het tafelmoment krijgen de kinderen de keuze om zelfstandig te spelen of mee te doen met de activiteiten die wij aanbieden.  

Tot 18.30 uur: tijd om je kind op te halen of je kind gaat in overleg zelf naar huis. Haal je je kind op? Dan is er ruimte voor een overdracht met de pedagogisch medewerker om je over de dag te vertellen. De pedagogisch medewerker kijkt daarbij vooral naar de groei die jouw kind op de dag doormaakt.  

Bekijk onze virtuele tour

Praktische informatie

Wennen op de BSO

Tijdens de wenperiode nemen wij de tijd om je kind én jou te leren kennen en te laten wennen aan de nieuwe situatie. Wennen is maatwerk, passend bij de ontwikkelingsfase van kinderen en bij de specifieke behoeftes en gewoontes van kinderen en ouders.

Groepsindeling

Op BSO Linde hebben wij 2 groepen, een groep voor kinderen van 4- 7 jaar en een groep voor kinderen van 7 – 13 jaar.

Oudercommissie

Je kunt de oudercommissie van BSO Linde bereiken via ocbsolin@kinderrijk.nl

 

Wat kost kinderopvang?

Benieuwd naar de kosten van kinderopvang? Met onze handige rekentool reken je snel uit wat jouw maandelijkse kosten voor kinderopvang zijn.

Inschrijven, hoe werkt dat?

Lees meer over hoe je je bij KinderRijk kunt inschrijven voor kinderopvang en wat je tijdens je verdere aanmelding kunt verwachten.

GGD-inspectierapport & LRK-nummer

Lees hier het GGD-inspectierapport van BSO Linde

LRK-nummer: 231963415

Pedagogische Werkwijze

In de Pedagogische Werkwijze lees je meer over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Je kan de pedagogische werkwijze opvragen bij de locatiemanager.

Veiligheid & Gezondheid

In de werkwijze veiligheid & gezondheid lees je alles over hoe het beleid veiligheid op de locatie wordt uitgevoerd. Je kan de werkwijze veiligheid & gezondheid opvragen bij de locatiemanager.

Onze locatiemanager

“Door de eigenheid van de kinderen te zien, creëert ons team structuur en een passend activiteitenaanbod. Dat resulteert in gevoel van geborgenheid bij de kinderen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen”.

Contact

KinderRijk BSO Linde
Lindenlaan 334
1185 NK Amstelveen

Je kind vrijblijvend inschrijven