Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Locaties > KinderRijk Peuteropvang Piet Hein

PO Piet Hein

2 tot 4 jaar

Peuteropvang Piet Hein is in Brede school Piet Hein, vlakbij het stadshart en het Amsterdamse Bos. De peuteropvang is in 2020 geopend en de locatie is ruim opgezet met grote raampartijen voor natuurlijk lichtinval. De groepen zijn verbonden met een centrale binnenhal en omliggende natuurtuin.

De kinderen op onze peuteropvang-groep hebben verschillende nationaliteiten, waardoor zij in aanraking komen met elkaars gebruiken en de Nederlandse cultuur.

Wij hebben wij een belangrijke focus op de taalontwikkeling van de kinderen. Om dit te stimuleren werken wij met Logo 3000, een hulpmiddel om de woordenschat van kinderen spelenderwijs te vergroten. Daarnaast bieden wij veel taalontwikkelingsgerichte activiteiten aan en combineren dit met een aanbod muziek- en dansactiviteiten, creativiteit en van sport en bewegen. De emotionele veiligheid staat hierbij voorop. Ook is de overdracht met ouders bij de peuteropvang van groot belang.  

Op deze locatie

  • Reguliere peuteropvang
  • Focus op taalontwikkeling met Logo 3000
  • Opvang tijdens 40 schoolweken
  • Avontuurlijke natuurtuin
  • Atelier
  • Muziek, dansen beweging
  • Ruime groepshal voor (gezamenlijke) activiteiten
  • Openingstijden van 08.00 tot 13.00 uur

Ook op deze locatie

Hoe ziet een dag er bij ons uit?

Elke PO-locatie heeft zijn eigen dagritme. Hieronder lees je hoe zo’n dag er ongeveer uitziet. De pedagogisch medewerkers kunnen je het exacte dagprogramma vertellen.

08.00 uur
Vanaf 08.00 tot 09.00 uur is je kind welkom en bespreken we hoe het met jullie gaat. Als ouder mag je tijdens het brengmoment nog even blijven om samen met je kind een boekje te lezen, puzzel te maken of spelletje te doen.
09.15 uur
Nadat je je kind hebt uitgezwaaid, starten wij de dag in de kring. We zingen liedjes, benoemen de dagen van de week, de kleuren, het weer en praten met de kinderen over wat ze hebben meegemaakt. Daarna is het tijd voor een fruitmoment aan tafel.
10.30 uur
Er is ruimte voor vrij spel en er zijn activiteiten gericht op de ontwikkeling van je peuter. Deze activiteiten kunnen zijn: spelen op de groep, met elkaar dansen, creatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten op de groep, in de hal, in de natuurtuin of in het atelier.
11.30 uur
Lunchtijd! Samen met de pedagogisch medewerkers gaan de kinderen lunchen. Ook tijdens het eten is er aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Zo dekken we bijvoorbeeld samen de tafel.
12.30 uur
Vanaf 12.30 tot 13.00 uur kun je je kind weer op komen halen en is het tijd voor de overdracht met de pedagogisch medewerker om je over de dag te vertellen. De pedagogisch medewerker kijkt daarbij vooral naar de groei die jouw kind op de dag doormaakt.
Bekijk onze virtuele tour

Praktische informatie

Wennen op de PO

Tijdens de wenperiode nemen wij de tijd om je kind én jou te leren kennen en te laten wennen aan de nieuwe situatie. Wennen is maatwerk, passend bij de ontwikkelingsfase van kinderen en bij de specifieke behoeftes en gewoontes van kinderen en ouders.

Groepsindeling

Op Peuteropvang Piet Hein hebben wij 1 groep van kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar.

Oudercommissie

Je kunt de oudercommissie van Peuteropvang Piet Hein bereiken via ochdopiethein@kinderrijk.nl

Wat kost kinderopvang?

Benieuwd naar de kosten van kinderopvang? Met onze handige rekentool reken je snel uit wat jouw maandelijkse kosten voor kinderopvang zijn.

Inschrijven, hoe werkt dat?

Lees meer over hoe je je bij KinderRijk kunt inschrijven voor kinderopvang en wat je tijdens je verdere aanmelding kunt verwachten.

GGD-inspectierapport & LRK-nummer

Lees het GGD-inspectierapport van Peuteropvang Piet Hein.

LRK-nummer: 780838166

Pedagogische Werkwijze

In de Pedagogische Werkwijze lees je meer over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Je kan de pedagogische werkwijze opvragen bij de locatiemanager.

Veiligheid & Gezondheid

In de werkwijze veiligheid & gezondheid lees je alles over hoe het beleid veiligheid op de locatie wordt uitgevoerd. Je kan de werkwijze veiligheid & gezondheid opvragen bij de locatiemanager.

Onze locatiemanager

“Talent boort talent aan! Alle medewerkers van team Piet Hein zetten hun pedagogische kennis en persoonlijke talent in om dagelijks een gevarieerd en boeiend activiteitenprogramma aan te bieden waardoor alle talenten van de kinderen gestimuleerd worden en het team veel werkplezier ervaart.”

Contact

KinderRijk Peuteropvang Piet Hein
Doctor Schaepmanlaan 4
1182 GM Amstelveen

Je kind vrijblijvend inschrijven