Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Locaties > KinderRijk BSO Thula

BSO Thula

4 tot 13 jaar

BSO Thula biedt hedendaagse, antroposofische opvang. Onze buitenschoolse opvang is gevestigd in Vrijeschool Thula. De opvang vindt plaats in een ‘huiskamerachtige’ sfeer, in de voor de kinderen bekende schoolomgeving. De jongste kinderen zitten met hun BSO-groep naast de eigen klas, voor een vertrouwd en veilig gevoel. Door korte lijnen tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers is er sprake van een doorgaande lijn in opbouw van de dag (‘het ademen’) en ten aanzien van de dagelijkse ontwikkeling van kinderen.

We zijn een team met een kunst- en theaterachtergrond. We proberen zoveel mogelijk te variëren aan activiteiten, zodat er voor ieder kind iets leuks tussen zit. Denk aan kookactiviteiten, muziek- en dansactiviteiten, creatieve activiteiten, theatervoorstellingen, kookactiviteiten en sport en bewegen.

Aangesloten scholen
Op deze locatie
  • Onderwijs en opvang in één gebouw
  • Op schooldagen tot 18.30 uur geopend
  • Geopend op studiedagen van school
  • In vakantieweken van 08.15 – 18.30 uur geopend
  • Vlakbij een park
  • Centrale hal
  • Atelier
  • Theater
  • Thema speelhoeken

Hoe ziet een dag er bij ons uit?

Op de BSO kan iedere dag anders zijn. Hieronder lees je hoe het bij ons op de BSO er ongeveer uitziet op een reguliere schooldag.

Zodra de school uit is halen wij je kind op uit school of je kind komt zelfstandig naar de BSO.

Als alle kinderen binnen zijn, starten we met een tafelmoment. Daar gaan we iets eten, drinken en krijgen de kinderen fruit. We grijpen dit moment gelijk aan om met de kinderen bij te praten.

Na het tafelmoment krijgen de kinderen de keuze om zelfstandig te spelen of mee te doen met de activiteiten die wij aanbieden.  

Tot 18.30 uur: tijd om je kind op te halen of je kind gaat in overleg zelf naar huis. Haal je je kind op? Dan is er ruimte voor een overdracht met de pedagogisch medewerker om je over de dag te vertellen. De pedagogisch medewerker kijkt daarbij vooral naar de groei die jouw kind op de dag doormaakt.  

Bekijk onze virtuele tour

Praktische informatie

Wennen op de BSO

Tijdens de wenperiode nemen wij de tijd om je kind én jou te leren kennen en te laten wennen aan de nieuwe situatie. Wennen is maatwerk, passend bij de ontwikkelingsfase van kinderen en bij de specifieke behoeftes en gewoontes van kinderen en ouders.
Als ouder heb je ook een rol tijdens de wenperiode (het mee-wennen). Lees meer over de wenperiode in ons wenbeleid.

Groepsindeling

Op BSO Thula hebben wij 3 groepen. Twee groepen voor kinderen van 4-7 jaar en 1 groep voor kinderen van 7-13 jaar.

Oudercommissie

Je kunt de oudercommissie van BSO Thula bereiken via ocbsothula@kinderrijk.nl

 

Wat kost kinderopvang?

Benieuwd naar de kosten van kinderopvang? Met onze handige rekentool reken je snel uit wat jouw maandelijkse kosten voor kinderopvang zijn.

Inschrijven, hoe werkt dat?

Lees meer over hoe je je bij KinderRijk kunt inschrijven voor kinderopvang en wat je tijdens je verdere aanmelding kunt verwachten.

GGD-inspectierapport & LRK-nummer

Lees hier het GGD Rapport van BSO Thula

LRK-nummer: 121339075

Pedagogische Werkwijze

In de Pedagogische Werkwijze lees je meer over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Je kan de pedagogische werkwijze opvragen bij de locatiemanager.

Veiligheid & Gezondheid

In de werkwijze veiligheid & gezondheid lees je alles over hoe het beleid veiligheid & gezondheid op de locatie wordt uitgevoerd. Je kan de werkwijze veiligheid  & gezondheid opvragen bij de locatiemanager.

Onze locatiemanager

“Thula heeft zijn ‘wortels in de wijk’; onze leefomgeving is er één waarin diversiteit vanzelfsprekend een plek heeft. De nauwe verbinding met de natuur en het jaarritme met seizoenen en jaarfeesten staan centraal.”

Contact

KinderRijk BSO Thula
Pieter Nieuwlandstraat 3
1093 XG Amsterdam

Je kind vrijblijvend inschrijven