Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Locaties > KinderRijk Peuteropvang Linde

PO Linde

2 tot 4 jaar

Peuteropvang Linde is een locatie voor kinderen van 2 tot 4 jaar, gevestigd in de wijk Keizer Karelpark. Onze peuteropvang is gevestigd in een multifunctioneel gebouw waar kinderopvang en basisonderwijs samen komen. We hebben twee groepen en samen delen we een buitenruimte die apart van het schoolplein is. Het speellokaal kunnen we in overleg met school gebruiken. Door de kleinschaligheid van onze locatie kennen wij alle kinderen en ouders.

Op PO Linde bieden wij een VE-programma aan. VE staat voor Voorschoolse Educatie. Wij werken met het programma “Uk & Puk’, er wordt gewerkt met thema’s zoals Welkom Puk, Dit ben ik, Eet Smakelijk, Oef wat warm, Regen, Hatsjoe, Knuffels. Daarnaast hebben wij ook een belangrijke focus op de taalontwikkeling van de kinderen. Om dit te stimuleren werken wij met Logo 3000, een hulpmiddel om de woordenschat van kinderen spelenderwijs te vergroten. 

Zo spelen en ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs bij ons. Ze leren samenspelen, ontdekken, plezier maken en wij bereiden ze voor op het basisonderwijs. Ieder kind op zijn eigen manier en eigen tempo. De ruimte voor eigenheid en zijn wie je bent is belangrijk.

Op deze locatie
  • Peuteropvang met Voorschoolse educatie (VE)
  • Focus op taalontwikkeling met Logo 3000
  • Opvang tijdens 40 schoolweken
  • Avontuurlijke natuurtuin
  • Atelier
  • Muziek, dans en beweging
  • Ruime groepshal voor (gezamenlijke) activiteiten
  • Openingstijden van 08.00 tot 12.00 uur
  • Uk & Puk methode
Ook op deze locatie
BSO

Hoe ziet een dag er bij ons uit?

Elke PO-locatie heeft zijn eigen dagritme. Hieronder lees je hoe zo’n dag er ongeveer uitziet. De pedagogisch medewerkers kunnen je het exacte dagprogramma vertellen.

08.00 uur
Vanaf 08.00 tot 08.15 uur is je kind welkom en bespreken we hoe het met jullie gaat.
09.00 uur
Nadat je je kind hebt uitgezwaaid, starten wij de dag in de kring. We zingen liedjes, benoemen de dagen van de week, de kleuren, het weer en praten met de kinderen over wat ze hebben meegemaakt.
10.30 uur
Na de kring is het tijd voor een fruitmoment aan tafel.
11.15 uur
Er is ruimte voor vrij spel en er zijn activiteiten gericht op de ontwikkeling van je peuter. Deze activiteiten kunnen zijn: spelen op de groep, met elkaar dansen, creatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten op de groep, in de hal, in de natuurtuin of in het atelier.
11.45 uur
Van 11.45 uur tot 12.00 uur kun je je kind weer op komen halen en is het tijd voor de overdracht met de pedagogisch medewerker om je over de dag te vertellen. De pedagogisch medewerker kijkt daarbij vooral naar de groei die jouw kind op de dag doormaakt.
Bekijk onze virtuele tour

Praktische informatie

Wennen op de PO

Tijdens de wenperiode nemen wij de tijd om je kind én jou te leren kennen en te laten wennen aan de nieuwe situatie. Wennen is maatwerk, passend bij de ontwikkelingsfase van kinderen en bij de specifieke behoeftes en gewoontes van kinderen en ouders.

Als ouder heb je ook een rol tijdens de wenperiode (het mee-wennen). Lees meer over de wenperiode in ons wenbeleid.

Groepsindeling

Op peuteropvang Linde hebben wij 2 groepen van kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar.

Oudercommissie

Je kunt de oudercommissie van peuteropvang Linde bereiken via ochdolin@kinderrijk.nl

Wat kost kinderopvang?

Benieuwd naar de kosten van kinderopvang? Met onze handige rekentool reken je snel uit wat jouw maandelijkse kosten voor kinderopvang zijn.

Inschrijven, hoe werkt dat?

Lees meer over hoe je je bij KinderRijk kunt inschrijven voor kinderopvang en wat je tijdens je verdere aanmelding kunt verwachten.

GGD-inspectierapport & LRK-nummer

Lees het GGD Rapport van peuteropvang Linde.

LRK-nummer: 136119505

Pedagogische Werkwijze

In de Pedagogische Werkwijze lees je meer over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Je kan de pedagogische werkwijze opvragen bij de locatiemanager.

Veiligheid & Gezondheid

In de werkwijze veiligheid & gezondheid lees je alles over hoe het beleid veiligheid op de locatie wordt uitgevoerd. Je kan de werkwijze veiligheid & gezondheid opvragen bij de locatiemanager.

Onze locatiemanager

“Door de eigenheid van de kinderen te zien, creëert ons team van pedagogisch medewerkers structuur en een passend activiteitenaanbod. Dat resulteert in gevoel van geborgenheid bij de kinderen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen” .

Contact

KinderRijk Peuteropvang Linde
Lindenlaan 334
1185 NK Amstelveen

Je kind vrijblijvend inschrijven