Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Privacy - Kindercampus King KinderRijk
Privacy - Kindercampus King KinderRijk
Home > Privacy bij KinderRijk

Privacy bij KinderRijk

KinderRijk heeft een privacyreglement. Dit reglement beschrijft onder meer hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, stelt regels voor de verwerking van zorggegevens, voor informatieverstrekking aan de betrokkene en hoe om te gaan met het bewaren van gegevens.

Heb je vragen over bovenstaande informatie? Je kunt contact opnemen met onze Coördinator Gegevensbescherming (FG) via privacy@kinderrijk.nl of het telefoonnummer 020 – 426 08 54.