Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Locaties > KinderRijk Peuteropvang Orion

PO Orion

2 tot 4 jaar

Peuteropvang Orion is gevestigd in het gebouw de Orion samen met basisschool Willem Alexander en de Cirkel. Het is een gezellig en sfeervol gebouw en onze PO heeft een eigen buitenruimte en we hebben nog een aparte speelzaal. De buitenruimte heeft een natuurtuin met kruiden en planten. Zo leren de kinderen spelenderwijs over de natuur, de moestuin en kruiden.

De ontwikkeling van de kinderen gaat razendsnel. Ze spelen samen, leren delen en leren een ruzie weer oplossen. We dagen ze uit door de vele ontwikkelgerichte activiteiten zoals, muziek, creatief, bewegen, koken. Daarnaast hebben wij een belangrijke focus op de taalontwikkeling van de kinderen. Om dit te stimuleren werken wij met Logo 3000, een hulpmiddel om de woordenschat van kinderen spelenderwijs te vergroten. 

Op deze locatie

  • Reguliere peuteropvang
  • Focus op taalontwikkeling met Logo 3000
  • Opvang tijdens 40 schoolweken
  • Avontuurlijke natuurtuin
  • Atelier
  • Muziek, dansen en beweging
  • Ruime groepshal voor (gezamenlijke) activiteiten
  • Openingstijden van 08.00 tot 13.00 uur

Ook op deze locatie

BSO

Hoe ziet een dag er bij ons uit?

Elke PO-locatie heeft zijn eigen dagritme. Hieronder lees je hoe zo’n dag er ongeveer uitziet. De pedagogisch medewerkers kunnen je het exacte dagprogramma vertellen.

08.00 uur
Vanaf 08.00 tot 09.00 uur is je kind welkom en bespreken we hoe het met jullie gaat. Als ouder mag je tijdens het brengmoment nog even blijven om samen met je kind een boekje te lezen, puzzel te maken of spelletje te doen.
09.15 uur
Nadat je je kind hebt uitgezwaaid, starten wij de dag in de kring. We zingen liedjes, benoemen de dagen van de week, de kleuren, het weer en praten met de kinderen over wat ze hebben meegemaakt. Daarna is het tijd voor een fruitmoment aan tafel.
10.30 uur
Er is ruimte voor vrij spel en er zijn activiteiten gericht op de ontwikkeling van je peuter. Deze activiteiten kunnen zijn: spelen op de groep, met elkaar dansen, creatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten op de groep, in de hal, in de natuurtuin of in het atelier.
11.30 uur
Lunchtijd! Samen met de pedagogisch medewerkers gaan de kinderen lunchen. Ook tijdens het eten is er aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Zo dekken we bijvoorbeeld samen de tafel.
12.30 uur
Vanaf 12.30 tot 13.00 uur kun je je kind weer op komen halen en is het tijd voor de overdracht met de pedagogisch medewerker om je over de dag te vertellen. De pedagogisch medewerker kijkt daarbij vooral naar de groei die jouw kind op de dag doormaakt.
Bekijk onze virtuele tour

Praktische informatie

Wennen op de PO

Tijdens de wenperiode nemen wij de tijd om je kind én jou te leren kennen en te laten wennen aan de nieuwe situatie. Wennen is maatwerk, passend bij de ontwikkelingsfase van kinderen en bij de specifieke behoeftes en gewoontes van kinderen en ouders.

Groepsindeling

Op Peuteropvang Orion hebben wij 1 groep van kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar.

Oudercommissie

Je kunt de oudercommissie van Peuteropvang Orion bereiken via ochdoori@kinderrijk.nl.

Wat kost kinderopvang?

Benieuwd naar de kosten van kinderopvang? Met onze handige rekentool reken je snel uit wat jouw maandelijkse kosten voor kinderopvang zijn.

Inschrijven, hoe werkt dat?

Lees meer over hoe je je bij KinderRijk kunt inschrijven voor kinderopvang en wat je tijdens je verdere aanmelding kunt verwachten.

GGD-inspectierapport & LRK-nummer

Lees hier het GGD Rapport van Peuteropvang Orion.

LRK-nummer: 215055202

Pedagogische Werkwijze

In de Pedagogische Werkwijze lees je meer over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Je kan de pedagogische werkwijze opvragen bij de locatiemanager.

Veiligheid & Gezondheid

In de werkwijze veiligheid & gezondheid lees je alles over hoe het beleid veiligheid & gezondheid op de locatie wordt uitgevoerd. Je kan de werkwijze veiligheid  & gezondheid opvragen bij de locatiemanager.

Onze locatiemanager

“We vinden het belangrijk dat we samen met de ouders opvoeden. Dat betekent goede overdrachten en samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn hier vanuit hun passie. Dit voel je op de groep. Een fijne, veilige en ontspannen sfeer.”

Contact

KinderRijk Peuteropvang Orion
Orion 1b
1188 AM Amstelveen

Je kind vrijblijvend inschrijven