Duurzaamheid

Alles wat we doen is voor nu, voor straks en later

Een duurzame kijk op de wereld hoort bij een sector die zich bezighoudt met het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. KinderRijk ziet hier voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd. We zijn als partner betrokken bij de ontwikkeling van (jonge) kinderen en daarom is het essentieel dat we het goede voorbeeld geven. We doen dat door zelf zo duurzaam mogelijk te zijn. Daarnaast willen we kinderen spelenderwijs zorgzaam maken voor onze planeet.

KinderRijk gaat uit van de volgende principes:

  • we maken altijd keuzes uit respect voor natuur, milieu, maatschappij en toekomstige generaties;
  • bij aanschaf van producten kiezen wij voor duurzame kwaliteit en/of gebruikte alternatieven;
  • onze activiteiten dragen bij aan het ecologische bewustzijn van kinderen, ouders en medewerkers;
  • de bedrijfsvoering van KinderRijk streeft naar balans tussen economische, ecologische en sociale belangen.

In ons dagelijks activiteitenaanbod zijn er veel momenten die onze medewerkers aangrijpen om met de kinderen stil te staan bij wat duurzaam is en hoe iedereen kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. We leggen het uit met enkele voorbeelden:

Kosteloos materiaal
Bij KinderRijk maken we zoveel mogelijk gebruik van kosteloos materiaal. Twee vliegen in een klap: het is duurzaam en het wakkert de creativiteit aan. Takken bijvoorbeeld zijn multifunctioneel. Je kunt er mee sjouwen en bouwen, het zijn zwaarden of paarden. Zand kan een toren worden of een ingrediënt voor heksensoep. Je kunt er in tekenen en graven. Met wat fantasie en creativiteit kan materiaal dat uit zichzelf niet echt iets is alles worden. Niet op een geasfalteerd terreintje met een wipkip, maar met je voeten in de klei. Rotzooi maken, vies worden.

Natuurtuinen/natuurbeleving – Rijke speelomgeving
Bij KinderRijk onderzoeken we de natuur voor meer begrip en respect vóór de natuur. Waar mogelijk leggen we natuurtuinen aan. Daar proberen we een stukje wildernis na te bootsen. In het voorjaar planten we zaadjes in een moestuin. We zien de plantjes groeien en de kinderen oogsten zelf. Dat vinden ze fascinerend: wortels uit de grond trekken en ze tijdens de lunch opeten. Dat is niet alleen educatief, het stimuleert ook gezond eten. Zelf geplukte tomaatjes die mooi rood zijn geworden, zijn heerlijk. Kruiden die ieder een eigen bijzondere geur hebben, maken de macaroni nóg lekkerder. We beginnen klein en creëren een groot effect.

Het hele jaar door buitenspelen
Buitenspelen is vrijheid, bewegen, durven, ontdekken, maar vooral ook natuur en creativiteit. KinderRijk vindt het belangrijk dat kinderen veel buitenspelen. Het is een goede leeromgeving en bewegen is gezond voor alle leeftijden. Weer of geen weer, bij KinderRijk gaan we het hele jaar door naar buiten. Voelen, proeven en ruiken. Elk seizoen heeft namelijk zijn charmes. Dat ervaren we buiten en we praten erover op de groep en lezen over de seizoenen in boekjes.

Gezonde voeding
Wij gaan bewust om met voeding. Het gaat niet alleen om wat er op het bord ligt, we willen kinderen ook echt interesseren voor gezond eten. Met diverse activiteiten zorgen we voor kennis van de natuur en inzicht in waar ons voedsel vandaan komt. Ecologisch bewustzijn legt de basis voor hoe kinderen in het leven staan. Daarom kiezen we bij KinderRijk voor vegetarische, ecologisch verantwoorde producten van het seizoen, voor de warme maaltijden en tussendoortjes. Zo dragen we bij aan de beperking van watergebruik, ontbossing en een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Maatschappelijke rol
KinderRijk is een stichting en ziet voor zichzelf een maatschappelijke opdracht. Daarom zijn we aangesloten bij Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang (BMK). Hoge kwaliteit van de opvang is ons uitgangspunt, niet prijs, winst of kwantiteit. We zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering, waarbij de winst ten goede komt aan opvang voor alle kinderen.

Duurzaam beleid
Duurzaam denken en doen is meer en meer vanzelfsprekend bij KinderRijk. Niet alleen in de opvang, maar ook in de bedrijfsvoering. We letten op energiegebruik, we maken gebruik van milieuvriendelijke middelen en materialen en we hergebruiken en recyclen zoveel mogelijk. We stimuleren medewerkers om naar het werk te fietsen met leasefietsen en een fietsplan. En we gebruiken zo min mogelijk papier en plastic. Daarom communiceren we digitaal.