Oudercommissie

De oudercommissie signaleert en toetst en is een belangrijke informatiebron voor de medewerkers. Ze vormt een belangrijke schakel tussen ouders, vestiging en KinderRijk als geheel.

Een oudercommissie heeft adviesrecht op voorgenomen besluiten betreffende:

  • de kwaliteit van de opvang (mbt het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding en veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • het aanbieden van voorschoolse educatie
  • regelingen inzake de behandeling van klachten
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang
  • ingrijpende verbouwing, verhuizing of sluiting van de vestiging