Oudercommissie

Logo oudercommissie

De beste opvang voor jouw kind

Contact maken, reiken, grijpen, staan, klimmen, vies worden, samen op avontuur gaan, nieuwe en spannende dingen proberen, in eigen tempo grenzen verleggen, zelf oplossingen bedenken, vriendschappen sluiten. Sta je er wel eens bij stil wat kinderen allemaal ontdekken, ervaren en leren bij KinderRijk?

De eerste levensjaren zijn essentieel voor de ontwikkeling en opvoeding van een kind. KinderRijk zorgt voor een veilige, veelzijdige en uitdagende omgeving. We stimuleren kinderen om zichzelf te durven zijn. We geven ze de ruimte om zich spelenderwijs te ontwikkelen tot gelukkige, krachtige en sociaal vaardige mensen.

Van deze belangrijke periode wil je toch niets missen? Of juist zelf meedenken en adviseren over zaken die kinderen en ouders op jouw vestiging aangaan? Dat kan in de oudercommissie. Samen zorgen we zo voor de beste opvang voor jouw kind!

Wat doet de oudercommissie?

Elke vestiging heeft een oudercommissie: het is de schakel tussen jou als ouder en KinderRijk. De belangrijkste taak? Zorgen voor de allerbeste opvang!

Je kunt namelijk meedenken, meepraten en meebeslissen over:

  • Kwaliteitsbeleid, met in het bijzonder het pedagogisch beleid van jouw vestiging
  • Voeding, veiligheid en gezondheid
  • Voorschoolse educatie
  • Openingstijden
  • Vaststelling en wijziging klachtenregeling
  • Wijziging tarief van de opvang.

Ook onderwerpen als het jaarplan van de vestiging, resultaten van de GGD-inspectie, het activiteitenaanbod en de organisatie van festiviteiten staan op de agenda.

Doe je mee?

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Laat je deskundigheid, organisatietalent of andere kwaliteiten zien in de oudercommissie. Je beslist zelf hoeveel tijd je investeert en wanneer. Vergaderen doen we een paar keer per jaar.

Zoals je kunt lezen uit de ervaringen van enkele oudercommissieleden, haal je er naast de mogelijkheid tot inspraak ook veel voldoening uit, heb je nauw contact met het team dat zich inzet voor de zorg en ontwikkeling van jouw kind en blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vestiging.

Interesse of wil je meer info? Neem dan contact op met je locatiemanager of de oudercommissie van je vestiging.

 

Als oudercommissielid ben je betrokken bij wat er op een vestiging gebeurt. Denk hierbij aan beleid of leuke activiteiten. Je leert de vestiging echt kennen! Tevens ben ik voorzitter van de Ouderraad. Binnen de Ouderraad komen de overkoepelende zaken voorbij. Denk aan de tarieven, ouderparticipatie maar ook beleid voor heel KinderRijk. Belangrijk voor mij is dat ik een bijdrage lever aan de organisatie waar mijn kinderen zo veel plezier beleven!

Avital Laibowitz, oudercommissielid KDV Aalberselaan & voorzitter Ouderraad KinderRijk

 

De ouderraad

Naast de oudercommissies op de vestigingen, heeft KinderRijk ook een ouderraad die bestaat uit een afvaardiging van de oudercommissies. De ouderraad behartigt de belangen van ouders en kinderen binnen heel KinderRijk. Lees hier meer over de ouderraad.

De BSO maakt een belangrijk deel uit van het leven van mijn kinderen. Als lid van de Oudercommissie kan ik direct meedenken over alles wat hun tijd op de vestiging leuk, veilig en leerzaam maakt. Voor mij persoonlijk is dit erg waardevol. Ook interessant vind ik het contact met de andere leden van de Ouderraad. Zo hoor je wat er speelt op andere vestigingen en kun je leren van elkaars ervaringen.

Ellen Tolsma, oudercommissielid BSO Laan Rozenburg RV & lid Ouderraad KinderRijk

Meer lezen?