Oudercommissie

Logo oudercommissie

De beste opvang voor jouw kind

Contact maken, reiken, grijpen, staan, klimmen, vies worden, samen op avontuur gaan, nieuwe en spannende dingen proberen, in eigen tempo grenzen verleggen, zelf oplossingen bedenken, vriendschappen sluiten. Sta je er wel eens bij stil wat kinderen allemaal ontdekken, ervaren en leren bij KinderRijk?

De eerste levensjaren zijn essentieel voor de ontwikkeling en opvoeding van een kind. KinderRijk zorgt voor een veilige, veelzijdige en uitdagende omgeving. We stimuleren kinderen om zichzelf te durven zijn. We geven ze de ruimte om zich spelenderwijs te ontwikkelen tot gelukkige, krachtige en sociaal vaardige mensen.

Van deze belangrijke periode wil je toch niets missen? Of juist zelf meedenken en adviseren over zaken die kinderen en ouders op jouw vestiging aangaan? Dat kan in de Oudercommissie. Samen zorgen we zo voor de beste opvang voor jouw kind!

Wat doet de Oudercommissie?

Elke vestiging heeft een Oudercommissie: het is de schakel tussen jou als ouder en KinderRijk. De belangrijkste taak? Zorgen voor de allerbeste opvang!

Je kunt namelijk meedenken, meepraten en meebeslissen over:

  • Kwaliteitsbeleid, met in het bijzonder het pedagogisch beleid van jouw vestiging
  • Voeding, veiligheid en gezondheid
  • Voorschoolse educatie
  • Openingstijden
  • Vaststelling en wijziging klachtenregeling
  • Wijziging tarief van de opvang.

Ook onderwerpen als het jaarplan van de vestiging, resultaten van de GGD-inspectie, het activiteitenaanbod en de organisatie van festiviteiten staan op de agenda.

Doe je mee?

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Laat je deskundigheid, organisatietalent of andere kwaliteiten zien in de Oudercommissie. Je beslist zelf hoeveel tijd je investeert en wanneer. Vergaderen doen we een paar keer per jaar.

Naast de mogelijkheid tot inspraak, heb je nauw contact met het team dat zich inzet voor de zorg en ontwikkeling van jouw kind en blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vestiging.

Interesse of wil je meer info? Neem dan contact op met je locatiemanager of de Oudercommissie van je vestiging.

De Centrale Ouderraad

Naast de Oudercommissies op de vestigingen, heeft KinderRijk ook een Centrale Ouderraad die de belangen behartigt van ouders en kinderen binnen heel KinderRijk.

De samenwerking tussen Centrale Ouderraad en Oudercommissies is zeer waardevol. Er wordt een partnerschap nagestreefd, waarbij ieder haar eigen taken en verantwoordelijkheden heeft. Waar de Ouderraad het centrale beleid en de centrale kaders bespreekt met de directeur-bestuurder en hier advies over uitbrengt, maakt de Oudercommissie samen met de locatiemanager een vertaalslag van dit beleid naar hoe hier op de locatie mee wordt omgegaan.

Lees hier meer over de Centrale Ouderraad.

Meer lezen?