Centrale ouderraad

Oudercommissies kunnen hun adviesrecht voor onderwerpen op centraal niveau via een machtiging overdragen aan de ouderraad. Denk hierbij aan het algemene kwaliteitsbeleid, algemeen pedagogisch beleid, algemeen voedingsbeleid, de prijs van de opvang en de standaard openingstijden. Het jaarverslag van de ouderraad vind je hier.

Een vergadering bijwonen?

De centrale ouderraad vergadert circa zes keer per jaar in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur of het managementteam van KinderRijk. De vergaderingen vinden plaats op het Service centrum van KinderRijk in Amstelveen en duren van 20.15 tot circa 22.15 uur. Wil je een keer een vergadering bijwonen of wil je deelnemen aan de ouderraad, meld je dan aan bij Avital Laibowitz, voorzitter van de centrale ouderraad, via ouderraad@kinderrijk.nl.

De geplande vergaderdata in 2018 zijn:

Dag Datum
Dinsdag 16 januari Tweejaarlijkse bijeenkomst ouderraad en oudercommissies
Donderdag 15 februari Vergadering ouderraad
Donderdag 12 april Vergadering ouderraad
Dinsdag 12 juni Vergadering ouderraad op een vestiging
Donderdag 6 september Vergadering ouderraad
Donderdag 18 oktober Vergadering ouderraad
Donderdag 6 december Vergadering ouderraad