Centrale ouderraad

Oudercommissies kunnen hun adviesrecht voor onderwerpen op centraal niveau via een machtiging overdragen aan de ouderraad. Denk hierbij aan het algemene kwaliteitsbeleid, algemeen pedagogisch beleid, algemeen voedingsbeleid, de prijs van de opvang en de standaard openingstijden. Het jaarverslag van de ouderraad vind je hier.

Een vergadering bijwonen?

De centrale ouderraad vergadert circa zes keer per jaar in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur of het managementteam van KinderRijk. De vergaderingen vinden plaats op het Service centrum van KinderRijk in Amstelveen en duren van 20.15 tot circa 22.15 uur. Wil je een keer een vergadering bijwonen of wil je deelnemen aan de ouderraad, meld je dan aan bij Avital Laibowitz, voorzitter van de centrale ouderraad, via ouderraad@kinderrijk.nl.

De geplande vergaderdata in 2018 zijn:

DagDatum
Dinsdag16 januariTweejaarlijkse bijeenkomst ouderraad en oudercommissies
Donderdag15 februariVergadering ouderraad
Donderdag12 aprilVergadering ouderraad
Dinsdag12 juniVergadering ouderraad op een vestiging
Donderdag6 septemberVergadering ouderraad
Donderdag18 oktoberVergadering ouderraad
Donderdag6 decemberVergadering ouderraad

Wil je graag deelnemen aan de oudercommissie van de vestiging van jouw kind? Kijk dan hier.