Wet kinderopvang

Het toezicht op de naleving van de wet is neergelegd bij GGD.

Betaling van de opvang

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag krijgen als ze gebruikmaken van een geregistreerd kindercentrum of van een geregistreerde gastouder die is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau. Aan het recht op kinderopvangtoeslag zijn wel voorwaarden verbonden. De Belastingdienst keert de toeslag uit.

Wet kinderopvang: register kinderopvang

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, dient een kind te worden opgevangen bij een geregistreerd kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. Alle vestigingen en gastouders van KinderRijk zijn geregistreerd en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Neem voor vragen over de Wet kinderopvang contact op met afdeling Kindplanning via kindplanning@kinderrijk.nl of telefoonnummer 020 426 08 66.