KinderRijk aan Huis

KinderRijk aan Huis

Vanaf 1 juni 2019 biedt KinderRijk geen gastouderopvang meer aan. Het gastouderbureau, KinderRijk aan Huis, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een teruglopend aantal beschikbare gastouders. Het gevolg hiervan was een teruglopend aantal koppelingen tussen ouders en gastouders. In de afgelopen twee jaar zijn uiteenlopende middelen ingezet en verschillende acties ondernomen voor de werving van gastouders. Helaas heeft dit alles onvoldoende resultaat gehad en alle inspanningen ten spijt is KinderRijk aan Huis niet rendabel gekregen. Dit heeft geleid tot het besluit om KinderRijk aan Huis per 1 juni 2019 te sluiten.

De gastouders van KinderRijk aan Huis konden indien gewenst hun werkzaamheden voortzetten via een ander gastouderbureau. De kinderen die zij opvangen, konden meeverhuizen of binnen een andere opvangvorm van KinderRijk worden geplaatst.

 

Opvang bij KinderRijk

Ben je op zoek naar opvang voor je kind? KinderRijk biedt verschillende opvangvormen aan. Zo bieden we op verschillende prachtige locaties in Amstelveen en Amsterdam kinderdagopvang aan, waar je kind al vanaf acht weken welkom is. Vanaf twee jaar kan je kind ook twee of meer ochtenden op de peuteropvang (halve dag opvang, HDO) terecht. Twijfel je nog? We vertellen je graag meer over de voordelen van kinderopvang.

Als je kind naar de basisschool gaat in Amstelveen of Amsterdam bieden we BSO (buitenschoolse opvang) aan op veertien locaties. Alle vestigingen zijn gekoppeld aan basisscholen, vaak zelfs gevestigd in hetzelfde gebouw.

Of misschien voel je meer voor een kindercampus. Een kindercampus is een zogenaamd ‘integraal kindcentrum’, dat is gebaseerd op de overtuiging dat ontwikkelen van nul tot twaalf jaar met onderwijs én opvang samen meer kansen biedt om bij je kind talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Dit gaat dus verder dan samenwerking en afstemming: er is één visie, één lijn, één team en één eindverantwoordelijke directeur. Dat is overzichtelijk, efficiënt en biedt je kind volop kansen in een prettige en uitdagende omgeving.

 

Vragen of meer weten?

Heb je vragen over onze opvang of wil je meer weten over de plaatsingsmogelijkheden? Neem dan contact op met de afdeling Kindplanning, via 020 426 08 66 of kindplanning@kinderrijk.nl. Zij helpen je graag verder om de best mogelijke oplossing voor jouw situatie te vinden.