Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Kindercampus (0-12 jaar)

Kindercampus: opvang en onderwijs in één bij KinderRijk

KinderRijk investeert veel in de samenwerking met het basisonderwijs in Amstelveen en Amsterdam. We vinden het belangrijk dat opvang en onderwijs samenwerken om met hun visie, beleid en werkwijze op elkaar af te stemmen waarbij het belang van het kind voorop staat: spelend leren en ontwikkelen. Op een drietal locaties van KinderRijk doen we dat door middel van een Kindercampus.

Kindercampus

Een kindercampus is een ‘integraal kindcentrum’, dat is gebaseerd op de overtuiging dat ontwikkelen van nul tot twaalf jaar met onderwijs én opvang samen meer kansen biedt om bij je kind talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Dit gaat dus verder dan samenwerking en afstemming: er is één visie, één lijn, één team. Dat is overzichtelijk, efficiënt en biedt je kind volop kansen in een prettige en uitdagende omgeving.

Bij KinderRijk vind je Kindercampus Zuidas in Amsterdam en Kindercampus King en Kindcentrum Mio Mondo in Amstelveen.

Je kind vrijblijvend inschrijven