Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Nieuws > Samen bijdragen aan een kansrijke start voor alle kinderen

Samen bijdragen aan een kansrijke start voor alle kinderen

12 oktober 2023

KinderRijk, Swazoom Kinderopvang, Akros & Impuls gunnen alle kinderen maximale ontwikkelkansen. Ook waar die kansen minder vanzelfsprekend zijn. Wij geloven erin dat de samenwerking met het onderwijs cruciaal is om hierin nog meer te kunnen betekenen voor “onze” kinderen.

Op meerdere plekken in regio Amsterdam werken wij, mede om die reden, al succesvol samen met het onderwijs. Onder andere binnen verschillende IKC’s. In verschillende vormen en in verschillende fases van ontwikkeling.

De vier kinderopvangorganisaties bundelen de opgedane ervaring en denkkracht om na te denken over de vraag hoe expertise vanuit de kinderopvang mogelijk nog effectiever en efficiënter kan worden ingezet in de samenwerking met het onderwijs en andere partners. Om deze zoektocht te ondersteunen hebben we Garage2020 gevraagd actuele en relevante wetenschappelijke kennis bij het thema ‘doorgaande ontwikkellijn’ te inventariseren. Een aantal bekende uitgangspunten werden bevestigd en het leverde een aantal eye-openers op. Wij delen deze uitkomsten graag met onze collega’s en partners. Met de intentie om ook op deze manier input te kunnen geven om het gezamenlijke gesprek te voeren en bij te kunnen dragen aan een kansrijke start voor álle kinderen.  

Disclaimer: We realiseren ons dat onze uitkomsten een beperkte weergave geven van de werkelijkheid. We verwachten, en hopen, dat de uitkomsten vragen/opmerkingen/aanscherpingen oproepen.

Bekijk de volledige presentatie hier.