Centrale Ouderraad

Logo ouderraad

Je bent welkom bij de Centrale Ouderraad

Naast de Oudercommissies op alle vestigingen, heeft KinderRijk ook een Centrale Ouderraad. De Centrale Ouderraad is een zelfstandig adviesorgaan, bestaande uit een groep vaste ouders van KinderRijk, waarbij een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de regio’s Amstelveen/Amsterdam en de verschillende opvangvormen wordt nagestreefd.

De Centrale Ouderraad is gesprekspartner voor de directeur-bestuurder van KinderRijk voor onderwerpen die voor álle ouders en kinderen binnen de organisatie van belang zijn. Oudercommissies kunnen hun adviesrecht voor deze onderwerpen via een machtiging overdragen aan de Centrale Ouderraad. Denk bijvoorbeeld aan het algemeen pedagogisch beleid, het beleid over voeding, veiligheid en gezondheid of de tarieven van de opvang.

Daarnaast stelt de Centrale Ouderraad ook diverse andere speerpunten aan de orde in haar overleg met de directeur-bestuurder, zoals het activiteitenaanbod, de samenwerking met onderwijs, het vaccinatiebeleid en ouderparticipatie.

Leden gezocht!

Op dit moment zoekt de Centrale Ouderraad nog enkele leden. Om een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de regio’s Amstelveen/Amsterdam en de verschillende opvangvormen te hebben, gaat de voorkeur uit naar iemand met kinderen op één van de Amsterdamse locaties. Maar zeker ook ouders met kinderen op locaties in Amstelveen zijn welkom te reageren!

Dus, ben jij iemand die:

  • wil zorgen voor de beste opvang voor alle kinderen bij KinderRijk;
  • graag meepraat over het beleid, kritische vragen stelt, maar ook initiatieven inbrengt;
  • goed kan samenwerken en communicatief sterk is?

Klik dan hier voor de volledige vacature en hoe je kunt reageren.

De geplande vergaderdata in 2021 zijn:

Dag Datum Locatie
Donderdag 11 februari KinderRijk Service centrum
Donderdag 8 april KinderRijk Service centrum
Donderdag 17 juni KinderRijk locatie
Donderdag 2 september KinderRijk Service centrum
Donderdag 1 november KinderRijk Service centrum
Donderdag 9 december KinderRijk Service centrum

De vergaderingen duren van 20.15 tot circa 22.15 uur.

Voor meer informatie over de Centrale Ouderraad kun je contact opnemen met Avital Laibowitz, voorzitter, via ouderraad@kinderrijk.nl.

Meer lezen?