Ouderraad

Logo ouderraad

Je bent welkom bij de ouderraad

Naast de oudercommissies op alle vestigingen, heeft KinderRijk ook een ouderraad. Bestaande uit een afvaardiging van de oudercommissies, is de ouderraad gesprekspartner voor de directeur-bestuurder van KinderRijk voor onderwerpen die voor álle ouders en kinderen binnen de organisatie van belang zijn. Oudercommissies kunnen hun adviesrecht voor deze onderwerpen via een machtiging overdragen aan de ouderraad. Denk bijvoorbeeld aan het algemeen pedagogisch beleid, het beleid over voeding, veiligheid en gezondheid of de tarieven van de opvang.

Daarnaast stelt de ouderraad ook diverse andere speerpunten aan de orde in haar overleg met de directeur-bestuurder, zoals het activiteitenaanbod, de samenwerking met onderwijs, het vaccinatiebeleid en de invoering van de ouderportal- en app.

Als lid van de ouderraad vergader je zes keer per jaar. Daarbij is de directeur-bestuurder van KinderRijk aanwezig. Wil je een keer een vergadering bijwonen of lid worden van de ouderraad? Je bent van harte welkom! Meld je aan bij Avital Laibowitz, voorzitter, via ouderraad@kinderrijk.nl.

De geplande vergaderdata in 2020 zijn:

Dag Datum Locatie
Donderdag 13 februari KinderRijk Service centrum
Donderdag 2 april KinderRijk Service centrum
Donderdag 11 juni KinderRijk locatie
Donderdag 3 september KinderRijk Service centrum
Donderdag 29 oktober KinderRijk Service centrum
Donderdag 10 december KinderRijk Service centrum

De vergaderingen duren van 20.15 tot circa 22.15 uur.

Meer lezen?