Centrale Ouderraad

Logo ouderraad

Je bent welkom bij de Centrale Ouderraad

Naast de Oudercommissies op alle locaties, heeft KinderRijk ook een Centrale Ouderraad. De Centrale Ouderraad is een zelfstandig adviesorgaan, bestaande uit een vaste groep ouders van KinderRijk, waarbij een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de regio’s Amstelveen/Amsterdam en de verschillende opvangvormen wordt nagestreefd.

De Centrale Ouderraad is gesprekspartner voor de voorzitter Raad van Bestuur van KinderRijk voor onderwerpen die voor álle ouders en kinderen binnen de organisatie van belang zijn. Oudercommissies kunnen hun adviesrecht voor deze onderwerpen via een machtiging overdragen aan de Centrale Ouderraad. Denk bijvoorbeeld aan het algemeen pedagogisch beleid, het beleid over voeding, veiligheid en gezondheid of de tarieven van de opvang.

Daarnaast stelt de Centrale Ouderraad ook diverse andere speerpunten aan de orde in zijn overleg met de Raad van Bestuur, zoals het activiteitenaanbod, de samenwerking met onderwijs, het vaccinatiebeleid en ouderparticipatie.

Vacature lid Centrale Ouderraad

Op dit moment zoekt de Centrale Ouderraad nog een nieuw lid. Om een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de regio’s Amstelveen/Amsterdam en de verschillende opvangvormen te hebben, gaat de voorkeur uit naar iemand met kinderen op één van de Amsterdamse locaties.

Dus, ben jij iemand die:

  • wil zorgen voor de beste opvang voor alle kinderen bij KinderRijk;
  • graag meepraat over het beleid, kritische vragen stelt, maar ook initiatieven inbrengt;
  •  goed kan samenwerken en communicatief sterk is?Bekijk de volledige vacature en hoe je kunt reageren.

De geplande vergaderdata in 2022 zijn:

  • Donderdag 10 februari
  • Donderdag 7 april
  • Donderdag 30 juni
  • Donderdag 6 oktober
  • Donderdag 8 december

Voor meer informatie over de Centrale Ouderraad kun je contact opnemen met Avital Laibowitz, voorzitter Centrale Ouderraad, via ouderraad@kinderrijk.nl.

Meer lezen?