Overzicht oudercommissies

Logo oudercommissie

De Oudercommissie, ook voor jou

Denk mee, praat mee, beslis mee… Ook jij kan lid worden van de Oudercommissie op jouw locatie. Samen met andere ouders zet je je in voor de belangen van de kinderen en ouders van jouw locatie. Lid worden of meer informatie? Neem dan contact op met jouw locatiemanager of Oudercommissie.

Kinderdagopvang E-mailadres Oudercommissie
KDV Aalberselaan ockdvaal@kinderrijk.nl
KDV Asserring ockdvass@kinderrijk.nl
KDV Boechorststraat ockdvboe@kinderrijk.nl
KDV Brink ockdvbri@kinderrijk.nl
KDV King ockdvking@kinderrijk.nl
KDV Maalderij ockdvmaa@kinderrijk.nl
KDV MacGillavrylaan ockdvmac@kinderrijk.nl
KDV Mauritskade ockdvmk@kinderrijk.nl
KDV Mio Mondo ockdvmio@kinderrijk.nl
KDV Nicolaas Tulplaan ockdvtulp@kinderrijk.nl
KDV Piet Hein ockdvpiethein@kinderrijk.nl
KDV Schweitzerlaan ockdvsch@kinderrijk.nl
KDV Wimbledonpark ockdvwim@kinderrijk.nl
KDV Zuidas

 

oczuidas@kinderrijk.nl

 

Buitenschoolse opvang E-mailadres Oudercommissie
BSO Aalberselaan ocbsoaal@kinderrijk.nl
BSO Asserring ocbsoass@kinderrijk.nl
BSO Brink ocbsobri@kinderrijk.nl
BSO Jane Addamslaan ocbsojane@kinderrijk.nl
BSO King ocbsoking@kinderrijk.nl
BSO Laan Rozenburg MdR ocbsoroz-mdr@kinderrijk.nl
BSO Laan Rozenburg RV ocbsoroz-rv@kinderrijk.nl
BSO Linde ocbsolin@kinderrijk.nl
BSO Mio Mondo ocbsomio@kinderrijk.nl
BSO Noorddammerweg ocbsonoo@kinderrijk.nl
BSO Orion ocbsoori@kinderrijk.nl
BSO Piet Hein ocbsopiethein@kinderrijk.nl
BSO Schweitzerlaan ocbsosch@kinderrijk.nl
BSO Sportlaan ocbsospo@kinderrijk.nl
BSO Thula ocbsothula@kinderrijk.nl
BSO Zuidas

 

oczuidas@kinderrijk.nl

 

Halve dagopvang E-mailadres Oudercommissie
HDO Aalberselaan ochdoaal@kinderrijk.nl
HDO Asserring ockdvass@kinderrijk.nl
HDO King ocbsoking@kinderrijk.nl
HDO Laan Roz MdR ochdoroz-mdr@kinderrijk.nl
HDO Linde ochdolin@kinderrijk.nl
HDO Orion ochdoori@kinderrijk.nl
HDO Piet Hein ochdopiethein@kinderrijk.nl
HDO Zuidas

 

oczuidas@kinderrijk.nl

 

 Meer lezen?