Overzicht oudercommissies

Logo oudercommissie

De oudercommissie, ook voor jou

Denk mee, praat mee, beslis mee… Ook jij kan lid worden van de oudercommissie van onze vestiging. Samen met andere ouders kom je op voor jullie belangen en die van de kinderen. Lid worden of meer informatie? Neem dan contact op met jouw locatiemanager of oudercommissie.

Kinderdagopvang E-mailadres Oudercommissie
KDV Aalberselaan ockdvaal@kinderrijk.nl
KDV Boechorststraat ockdvboe@kinderrijk.nl
KDV Brink ockdvbri@kinderrijk.nl
KDV King ockdvking@kinderrijk.nl
KDV Maalderij ockdvmaa@kinderrijk.nl
KDV MacGillavrylaan ockdvmac@kinderrijk.nl
KDV Mauritskade ockdvmk@kinderrijk.nl
KDV Mio Mondo ockdvhas@kinderrijk.nl
KDV Nicolaas Tulplaan ockdvtulp@kinderrijk.nl
KDV Piet Hein ockdvpiethein@kinderrijk.nl
KDV Schweitzerlaan ockdvsch@kinderrijk.nl
KDV Wimbledonpark

 

ockdvwim@kinderrijk.nl

 

Buitenschoolse opvang E-mailadres Oudercommissie
BSO Aalberselaan ocbsoaal@kinderrijk.nl
BSO Asserring ocbsoass@kinderrijk.nl
BSO Brink ocbsobri@kinderrijk.nl
BSO Jane Addamslaan ocbsojane@kinderrijk.nl
BSO Laan Rozenburg MdR ocbsoroz-mdr@kinderrijk.nl
BSO Laan Rozenburg RV ocbsoroz-rv@kinderrijk.nl
BSO Linde ocbsolin@kinderrijk.nl
BSO Mauritskade
BSO Mio Mondo
ocbsomk@kinderrijk.nl
ocbsohas@kinderrijk.nl
BSO Noorddammerweg ocbsonoo@kinderrijk.nl
BSO Orion ocbsoori@kinderrijk.nl
BSO Piet Hein ocbsopiethein@kinderrijk.nl
BSO Schweitzerlaan ocbsosch@kinderrijk.nl
BSO Sportlaan ocbsospo@kinderrijk.nl
BSO Thula

 

ocbsothula@kinderrijk.nl

 

Halve dagopvang E-mailadres Oudercommissie
HDO Aalberselaan ochdoaal@kinderrijk.nl
HDO Laan Roz MdR ochdoroz-mdr@kinderrijk.nl
HDO Linde ochdolin@kinderrijk.nl
HDO Orion ochdoori@kinderrijk.nl
HDO Piet Hein

 

ochdopiethein@kinderrijk.nl

 

Samengevoegde oudercommissies E-mailadres Oudercommissie
Kindercampus Zuidas oczuidas@kinderrijk.nl
HDO en BSO Ijdoorn ocijdoorn@kinderrijk.nl
HDO en KDV Asserring ockdvass@kinderrijk.nl
HDO en BSO King ocbsoking@kinderrijk.nl

 Meer lezen?