Overzicht oudercommissies

Logo oudercommissie

De oudercommissie, ook voor jou

Denk mee, praat mee, beslis mee… Ook jij kan lid worden van de oudercommissie van onze vestiging. Samen met andere ouders kom je op voor jullie belangen en die van de kinderen. Lid worden of meer informatie? Neem dan contact op met jouw locatiemanager of oudercommissie.

KinderdagopvangE-mailadres Oudercommissie
KDV Aalberselaanockdvaal@kinderrijk.nl
KDV Boechorststraatockdvboe@kinderrijk.nl
KDV Brinkockdvbri@kinderrijk.nl
KDV Kingockdvking@kinderrijk.nl
KDV Maalderijockdvmaa@kinderrijk.nl
KDV MacGillavrylaanockdvmac@kinderrijk.nl
KDV Mauritskadeockdvmk@kinderrijk.nl
KDV Mio Mondoockdvhas@kinderrijk.nl
KDV Nicolaas Tulplaanockdvtulp@kinderrijk.nl
KDV Piet Heinockdvpiethein@kinderrijk.nl
KDV Schweitzerlaanockdvsch@kinderrijk.nl
KDV Wimbledonpark

 

ockdvwim@kinderrijk.nl

 

Buitenschoolse opvangE-mailadres Oudercommissie
BSO Aalberselaanocbsoaal@kinderrijk.nl
BSO Asserringocbsoass@kinderrijk.nl
BSO Brinkocbsobri@kinderrijk.nl
BSO Jane Addamslaanocbsojane@kinderrijk.nl
BSO Laan Rozenburg MdRocbsoroz-mdr@kinderrijk.nl
BSO Laan Rozenburg RVocbsoroz-rv@kinderrijk.nl
BSO Lindeocbsolin@kinderrijk.nl
BSO Mauritskade
BSO Mio Mondo
ocbsomk@kinderrijk.nl
ocbsohas@kinderrijk.nl
BSO Noorddammerwegocbsonoo@kinderrijk.nl
BSO Orionocbsoori@kinderrijk.nl
BSO Piet Heinocbsopiethein@kinderrijk.nl
BSO Schweitzerlaanocbsosch@kinderrijk.nl
BSO Sportlaanocbsospo@kinderrijk.nl
BSO Thula

 

ocbsothula@kinderrijk.nl

 

Halve dagopvangE-mailadres Oudercommissie
HDO Aalberselaanochdoaal@kinderrijk.nl
HDO Laan Roz MdRochdoroz-mdr@kinderrijk.nl
HDO Lindeochdolin@kinderrijk.nl
HDO Orionochdoori@kinderrijk.nl
HDO Piet Hein

 

ochdopiethein@kinderrijk.nl

 

Samengevoegde oudercommissiesE-mailadres Oudercommissie
Kindercampus Zuidasoczuidas@kinderrijk.nl
HDO en BSO Ijdoornocijdoorn@kinderrijk.nl
HDO en KDV Asserringockdvass@kinderrijk.nl
HDO en BSO Kingocbsoking@kinderrijk.nl

 Meer lezen?