Samenwerkingspartners

KinderRijk werkt met een groot aantal partijen samen op tal van gebieden. Zo zijn we continu in staat om hoogstaande kwaliteit te bieden en in behoefte van ouders te voorzien. Allereerst zijn er convenanten afgesloten met een aantal onderwijsinstellingen om kinderen van 0 tot 12 jaar optimaal te ontwikkelen. Om ons activiteitenaanbod zo aantrekkelijk en gevarieerd mogelijk te maken, werken we daarnaast samen met lokale partijen op het gebied van muziek, dans, cultuur, sport en spel. Ook bestaan er goede samenwerkingsverbanden met gemeentes, zorginstellingen en andere organisaties binnen de branche.

Gemeente

 • Gemeente Amstelveen: KinderRijk en gemeente Amstelveen werken intensief samen voor kwalitatief hoogstaande kinderopvang.
 • Gemeente Amsterdam: KinderRijk werkt intensief samen met gemeente Amsterdam voor kwalitatief hoogstaande kinderopvang.

Branche

 • BOinK: is de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang die de positie van ouders in de kinderopvang versterkt en ondersteunt..
 • KIK (Kwaliteit in Kinderopvang): KinderRijk is lid van KIK. In deze vereniging investeren 13 regionale en landelijke kinderopvangorganisaties in de kwaliteit van en het maatschappelijk debat over kinderopvang. De leden van KIK investeren in nauwe samenwerking met het onderwijs en andere ketenpartners, vanuit het perspectief van een optimale ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. KIK streeft, vanuit deze visie, naar het verstevigen van de positie van de maatschappelijke kinderopvang.
 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang:  Alle bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang aangesloten kinderopvangorganisaties streven naar kwaliteit in de opvang. De kwaliteit vormt het uitgangspunt voor alle ondernemers. Niet prijs, niet winst, niet kwantiteit. BMK is een branchevereniging voor kinderopvangorganisaties met een gezonde bedrijfsvoering waarbij de winst ten goede komt aan opvang voor alle kinderen..
 • bdKO: is de landelijke beroepsvereniging voor directeuren kinderopvang. Sinds de oprichting in oktober 2005 heeft bdKO zich geprofileerd als een actief platform voor directeuren in de kinderopvang. De basis van succes is het uitwisselen van ervaringen en het optimaal benutten van onderlinge contacten met collega-leden.
 • Expertisecentrum Kinderopvang: Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Het ontwikkelt en onderhoudt hiervoor een brede kennisbasis, die gedeeld wordt met de sector. Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang is een initiatief van het bestuur Bureau Kwaliteit Kinderopvang.

Onderwijs

KinderRijk heeft een convenant afgesloten met de onderwijspartners Amstelwijs en Onderwijsgroep Amstelland. We hebben ons gecommitteerd aan een gemeenschappelijke visie, waarin we hebben uitgesproken samen te werken als gelijkwaardige partners.

 

Cultuur en sport

KinderRijk is altijd actief op zoek naar locaties waar kinderen de ruimte hebben om te spelen, te ontdekken en naar buiten te gaan. Verschillende clubs binnen Amstelveen delen hun faciliteiten met ons, zodat wij op die BSO-locaties leuke activiteiten kunnen bieden voor kinderen van alle leeftijden.

Kom je een keer bij ons kijken?

 • Privacy

  Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.