Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Oudercommissie > Contactgegevens oudercommissies

Contactgegevens oudercommissies

In onderstaand overzicht vind je de contactgegevens van alle oudercommissies binnen KinderRijk. Neem gerust contact op met de oudercommissie van jouw locatie.

De oudercommissie, ook voor jou

Denk mee, praat mee, beslis mee… Ook jij kan lid worden van de oudercommissie van onze vestiging. Samen met andere ouders kom je op voor jullie belangen en die van de kinderen. Lid worden of meer informatie? Neem dan contact op met jouw locatiemanager of oudercommissie.

KinderdagverblijfE-mailadres oudercommissie
KDV Aalberselaanockdvaal@kinderrijk.nl
KDV Boechorststraatockdvboe@kinderrijk.nl
KDV Brink
ocbrink@kinderrijk.nl
KDV King
ocking@kinderrijk.nl
KDV Maalderij
ockdvmaa@kinderrijk.nl
KDV MacGillavrylaan
ockdvmac@kinderrijk.nl
KDV Mauritskadeockdvmk@kinderrijk.nl
KDV Mio Mondoockdvhas@kinderrijk.nl
KDV Nicolaas Tulplaanockdvtulp@kinderrijk.nl
KDV Piet Heinockdvpiethein@kinderrijk.nl
KDV Schweitzerlaanockdvsch@kinderrijk.nl
KDV Wimbledonparkockdvwim@kinderrijk.nl
Buitenschoolse opvangE-mailadres oudercommissie
BSO Aalberselaanocbsoaal@kinderrijk.nl
BSO Asserringocbsoass@kinderrijk.nl
BSO Brinkocbrink@kinderrijk.nl
BSO Jane Addamslaanocbsojane@kinderrijk.nl
BSO Laan Rozenburg MdRocbsoroz-mdr@kinderrijk.nl
BSO Laan Rozenburg RV
ocbsoroz-rv@kinderrijk.nl
BSO Lindeocbsolin@kinderrijk.nl
BSO Mauritskadeocbsomk@kinderrijk.nl
BSO Mio Mondoocbsohas@kinderrijk.nl
BSO Noorddammerwegocbsonoo@kinderrijk.nl
BSO Orionocbsoori@kinderrijk.nl
BSO Piet Heinocbsopiethein@kinderrijk.nl
BSO Schweitzerlaanocbsosch@kinderrijk.nl
BSO Sportlaanocbsospo@kinderrijk.nl
BSO Thulaocbsothula@kinderrijk.nl
PeuteropvangE-mailadres oudercommissie
PO Aalberselaanochdoaal@kinderrijk.nl
PO Laan Rozenburg MdRochdoroz-mdr@kinderrijk.nl
PO Lindeochdolin@kinderrijk.nl
PO Orionochdoori@kinderrijk.nl
PO Piet Heinochdopiethein@kinderrijk.nl
Samengevoegde oudercommissiesE-mailadres oudercommissie
Kindercampus Zuidasoczuidas@kinderrijk.nl
KDV en PO Asserringockdvass@kinderrijk.nl
BSO en PO Kingocking@kinderrijk.nl