Afwezigheid doorgeven

Als je kind vanwege ziekte, vakantie of een andere reden niet naar de opvang kan komen, kun je zijn/ haar afwezigheid doorgeven via de ouderapp/ ouderportal. De groep ontvangt de afmelding gelijk. Heel handig, want dan hoef je niet meer te mailen of te bellen.

Tijdig doorgeven

Als je je kind(eren) voor 12.00 uur de dag ervoor afwezig meldt, wordt de afwezigheid automatisch omgezet in een puntentegoed. Dit tegoed kan worden ingezet voor het aanvragen van een extra dag, waarmee je de afwezigheid kan compenseren. Het tegoed wordt alleen opgebouwd als je als ouder zelf de afmelding in de ouderapp/webportal registreert.

Goed om te weten

  • Een hele dag kinderdagverblijf is 2 punten, een middag BSO en een ochtend peuteropvang is 1 punt.
  • Officiële feestdagen vallen buiten de regeling, daar wordt geen tegoed mee opgebouwd.
  • Afwezigheid wordt niet in mindering gebracht op de factuur.
  • Als je je kind hebt afgemeld voor een dag waarvan je later bedenkt deze toch nodig te hebben dan meld je je kind voor deze dag weer aan via het aanvragen van een extra dag.

Wil je meer weten over het puntentegoed? Klik hier!

Afwezigheid doorgeven