Kinderopvangtoeslag

Gaat jouw kind naar de kinderopvang? Dan heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang die je ontvangt van de Belastingdienst. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Hieronder lees je hoe het werkt en wat de voorwaarden zijn.

 

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Daarnaast is de toeslag er voor wie een verplichte inburgeringscursus volgt. De toeslag is alleen bestemd voor de uren die je daaraan kwijt bent en alleen in het geval van dagopvang en buitenschoolse opvang. Voor tussenschoolse opvang kun je geen kinderopvangtoeslag krijgen. Indien je een partner hebt, geldt voor hem of haar hetzelfde.

Sinds 1 januari 2018 kun je ook kinderopvangtoeslag aanvragen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat en de gemeente niet meebetaalt. Zorg er wel voor dat je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Voor opvang door opa en oma krijg je dus normaal geen kinderopvangtoeslag.

Word je werkloos, dan heb je daarna nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

 

Hoogte kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. In de toeslagentabel kun je zien op welk percentage kinderopvangtoeslag jij recht hebt. Je moet dan je (gezamenlijk) toetsingsinkomen weten. Je kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

 

Maximale uurprijs

Er gelden maximum uurprijzen voor de verschillende soorten kinderopvang. De maximum uurprijs voor de kinderdagopvang bedraagt per 1 januari 2021 € 8,46. Voor de buitenschoolse opvang is dit per 1 januari 2021 € 7,27 . Het bedrag boven de maximum uurprijs komt altijd voor je eigen rekening. Onze tarieven vind je hier.

 

Aantal uren

De kinderopvanguren zijn gekoppeld aan de gewerkte uren van de minst werkende partner. De berekening gaat als volgt:

  • Gaat je kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 140%.
  • Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 70%.

Je kunt voor de berekening van het aantal uren ook de rekenhulp gebruiken.

 

Aanvraag kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag kun je maar met 3 maanden terugwerkende kracht aanvragen. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis. Je kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.