Kinderopvangtoeslag

Gaat jouw kind naar de kinderopvang? Dan heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang die je ontvangt van de Belastingdienst. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Hieronder lees je hoe het werkt en wat de voorwaarden zijn.

 

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Daarnaast is de toeslag er voor wie een verplichte inburgeringscursus volgt. De toeslag is alleen bestemd voor de uren die je daaraan kwijt bent en alleen in het geval van dagopvang en buitenschoolse opvang. Voor tussenschoolse opvang kun je geen kinderopvangtoeslag krijgen. Indien je een partner hebt, geldt voor hem of haar hetzelfde.

Sinds 1 januari 2018 kun je ook kinderopvangtoeslag aanvragen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat en de gemeente niet meebetaalt. Zorg er wel voor dat je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Voor opvang door opa en oma krijg je dus normaal geen kinderopvangtoeslag.

Word je werkloos, dan heb je daarna nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

 

Hoogte kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. In de toeslagentabel kun je zien op welk percentage kinderopvangtoeslag jij recht hebt. Je moet dan je (gezamenlijk) toetsingsinkomen weten. Je kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

 

Maximale uurprijs

Er gelden maximum uurprijzen voor de verschillende soorten kinderopvang. De maximum uurprijs voor de kinderdagopvang bedraagt per  1 januari 2023 € 9,12. Voor de buitenschoolse opvang is de maximum uurprijs per 1 januari 2023 € 7,85. Het bedrag boven de maximum uurprijs komt altijd voor je eigen rekening. Onze tarieven vind je hier.

 

Aantal uren

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor u kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand maal het aantal maanden waarin de ouder(s) werken.

In 2022 zijn de kinderopvanguren dus nog wel gekoppeld aan de gewerkte uren van de minst werkende partner. De berekening gaat als volgt:

  • Gaat je kind naar de dagopvang in 2022? Vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 140%.
  • Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang in 2022? Vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 70%.
  • Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang in 2022? Vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 140%.

Aanvraag kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag kun je maar met 3 maanden terugwerkende kracht aanvragen. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis. Je kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

 

Stap-voor-stap begeleiding bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag

Twijfel je nog of je recht hebt op Kinderopvangtoeslag en kun je nog wel wat meer informatie gebruiken? BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, heeft een toolkit ontwikkeld om je hierbij op weg te helpen. De toolkit geeft uitleg over kinderopvangtoeslag en helpt jou, als (kersverse) ouder, stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. De toolkit is gratis te downloaden als applicatie via de website van BOinK en beschikbaar in 4 talen!

 

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag

Ontvang je als klant van KinderRijk kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor jou een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo:

  • Jij als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
  • Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang je hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.
  • Zijn er opvallende verschillen? Dan kun je een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
  • Je past zélf eventueel jouw gegevens aan.
  • Daardoor is de kans dat je later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zélf regelmatig of jouw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.

Beeldmerk dubbelcheck opvanggegevens kinderopvang