Contactmomenten

Als contacten met ouders goed verlopen, vergroot dit de kwaliteit van de kinderopvang. Elke vestiging heeft zijn eigen identiteit wat tot uiting komt in de aankleding, sfeer, uitstraling en de activiteiten op de vestiging. Zo ook in de oudercontacten, waarbij er informele en formele contactmomenten zijn.

Informele oudercontacten

Het meest voorkomende informele oudercontact is het dagelijkse breng- en haalmoment. Daarnaast kun je ook denken aan feestelijke bijeenkomsten en aan het informatie- of activiteitenbord, waar informatie voor ouders en de belevenissen van de kinderen van die dag terug te vinden zijn.

Formele oudercontacten: oudergesprekken

Welbevinden

Met behulp van een observatielijst en een ontwikkelingstabel bekijken onze medewerkers hoe het met je kind gaat en hoe het zich ontwikkelt tijdens de opvang. Jaarlijks voeren wij met alle ouders die hier behoefte aan hebben een tien-minuten gesprek waarin we de bevindingen van deze observaties graag met je bespreken. We kijken dan ook of jouw indruk van het welbevinden van je kind overeenkomt met die van ons. Als dat niet zo is, of als jij of de pedagogisch medewerkers van mening zijn dat dit verbeterd kan worden, bespreken we wat we hieraan kunnen doen.

Voortgangs- en exitgesprek

Naast dit jaarlijkse zogenaamde ‘welbevindengesprek’ kan op aanvraag van jou en/of de medewerker op elk tijdstip een oudergesprek plaatsvinden. Ook bieden we aan het einde van de opvang nog een eindgesprek aan.

Ouderavonden

Ouderavonden zijn bedoeld voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang bij KinderRijk. Soms wordt dit voor de hele vestiging georganiseerd, soms alleen voor de groep van je kind.
Het kan gaan om een:

  • Algemeen informatieve bijeenkomst, waarop we bijvoorbeeld informatie geven over ontwikkelingen binnen de vestiging of organisatie, of we een onderwerp behandelen dat sterk de belangstelling van ouders heeft.
  • Themabijeenkomst, waarbij we een actueel thema bespreken.
  • Informele ‘oudernetwerk’-bijeenkomst, waarbij je de gelegenheid hebt met andere ouders kennis te maken, soms gecombineerd met (de voorbereiding van) een feest.