VVE peuterprogramma

Peuteropvang is bij uitstek geschikt voor kinderen met een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie. Je hebt hiervoor een verklaring nodig van de GGD, te verkrijgen bij het consultatiebureau. Als je in het bezit bent van het benodigde document, krijgt je kind prioriteit op de inschrijflijst.
Het VVE-peuterprogramma is een programma dat kinderen extra’s biedt op taalgebied en een goede voorbereiding is op het basisonderwijs. Het VVE-peuterprogramma wordt minimaal aangeboden voor 16 uur per week. Zie ook de veel gestelde vragen.

Op de volgende vestigingen van KinderRijk werken we met een VVE-programma:

Begeleiding

Er is ruimte voor elk kind. We volgen ieders natuurlijke behoefte om te eten, te bewegen, vrij te spelen en te ontdekken. Wij begeleiden je kind in zijn of haar ontwikkeling met het VVE programma Uk & Puk en bereiden het spelenderwijs voor op de basisschool. Om de doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen, ligt binnen het peuterprogramma de focus op de ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, taal- en spraakontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Voor deze drie vier ontwikkelingsgebieden zijn doelen opgesteld in aansluiting op het basisonderwijs. De kinderen worden gevolgd middels een kindvolgsysteem. Wij observeren het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen met behulp van een kindvolgsysteem.

Subsidie voor 40 weken opvang

De gemeente verleent KinderRijk subsidie voor het aanbieden van het VVE-peuterprogramma gedurende 40 weken per jaar. Dit betekent dat wij alleen gedurende schoolweken (dus 40 weken per jaar) opvang bieden. Kindercampus Zuidas biedt opvang voor 51 weken op jaarbasis.

Heb je nog vragen? Bel of mail gerust met de afdeling Kindplanning op 020 – 426 08 66 of kindplanning@kinderrijk.nl.

Kom je een keer bij ons kijken?

  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.