Baby’s bij KinderRijk

Tot ongeveer anderhalf jaar zijn baby’s kwetsbaar. Daarom gaan we heel bewust met je kind om, met enerzijds veel persoonlijke aandacht en anderzijds de vrijheid om zich te bewegen en het leven te ontdekken. We gaan rustig en respectvol met je baby om en volgen daarbij zijn of haar eigen tempo. We kijken ook heel gericht waarmee je kind bezig is, wat het daarbij nodig heeft en hoe het zich ontwikkelt.

Dagindeling

Baby’s hebben een eigen slaap- en eetritme en hun eigen dagindeling. Je baby krijgt de ruimte om de wereld te verkennen op een veilige plek, waar van alles valt te ontdekken en beleven. Bij het eten en verschonen hebben we echt contact; we vertellen je baby steeds wat we gaan doen, praten zacht, moedigen het zo nodig aan en benoemen wat het onderzoekt. Zo weet je kind dat het op onze aanwezigheid kan vertrouwen en leert het zelfstandig bezig te zijn, te experimenteren en moeilijkheden te overwinnen.

Voedingsschema

In overleg met jou hanteren we een voedingsschema. KinderRijk verzorgt de voeding* maar het is natuurlijk ook mogelijk om afgekolfde melk mee te geven of om op de opvang borstvoeding te geven. Zorg dan wel dat jouw kolfflesjes gelabeld zijn met de naam van je kind en datum en tijdstip van afkolven. KinderRijk houdt zich aan de Hygiënecode.

*Op onze opvang is voeding inbegrepen bij de prijs, behalve als het om dieetvoeding of hele specifieke voedingswensen gaat. 

Groepen

Elke groep wordt begeleid door een vast team van twee pedagogisch medewerkers, soms geassisteerd door stagiairs. Je kind zal de medewerkers daardoor snel herkennen en zich vertrouwd bij hen voelen. Ook de andere kinderen leert hij of zij snel kennen. Ze spelen en eten samen, leren van elkaar en houden rekening met elkaar. KinderRijk werkt met horizontale en verticale groepen.

Horizontale groepen

In een horizontale groep zitten kinderen van een bepaalde leeftijd bij elkaar. In de babygroep zijn dat kinderen tot ongeveer twee jaar, waarna ze tot hun vierde in de peutergroep zitten. Een babygroep bestaat per dag uit maximaal negen kinderen en een peutergroep uit zestien kinderen.

Verticale groepen

Een verticale groep omvat kinderen van nul tot vier jaar. Per dag bestaat de verticale groep uit zestien kinderen, waarbij we het belangrijk vinden dat de baby’s voldoende rust en persoonlijke aandacht krijgen.

 

Bij de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep, houdt KinderRijk zich aan de uitgangspunten die in de Wet kinderopvang staan beschreven. Beide groepen hebben een eigen karakter. Opvang in een verticale groep heeft het voordeel dat je kind vier jaar lang op kan groeien met kinderen van verschillende leeftijden. Het voordeel van een horizontale groep is dat je kind speelt en opgroeit met kinderen in dezelfde leeftijdsfase. De meerderheid van de groepen binnen KinderRijk is verticaal ingericht.

Kom je een keer bij ons kijken?

  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.