Kindercampus 0-12 jaar

Een kindercampus is een ‘integraal kindcentrum’, dat is gebaseerd op de overtuiging dat ontwikkelen van nul tot twaalf jaar met onderwijs én opvang samen meer kansen biedt om bij je kind talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Dit gaat dus verder dan samenwerking en afstemming: er is één visie, één lijn, één team. Dat is overzichtelijk, efficiënt en biedt je kind volop kansen in een prettige en uitdagende omgeving.

Kindercampus Zuidas

In Amsterdam vind je Kindercampus Zuidas. Hier werken KinderRijk en Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel samen. Deze kindercampus heeft een eigentijds tweetalig aanbod en biedt een omgeving waarin jij en je kind zich thuis zullen voelen. KinderRijk heeft hier een peutergroep, kinderdagopvang, voorschoolse opvang en een BSO-vestiging.

Kindercampus King

In Amstelveen is je kind welkom op Kindercampus King. KinderRijk werkt hierin samen met Amstelwijs, een stichting voor openbaar primair onderwijs. We bieden hier peuter-, kinderdag-, buitenschoolse en voorschoolse opvang.

Kindcentrum Mio Mondo

Kindcentrum Mio Mondo is ontstaan uit een hechte samenwerking tussen de 1e Amstelveense Montessorischool (Amstelwijs) en de kinderopvang van KinderRijk. Bij Mio Mondo kun je terecht voor kinderdagopvang (KDV) van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang (BSO) van 4 tot 12 jaar en onderwijs. Elke dag werkt het team vanuit één visie en één plan om ervoor te zorgen dat kinderen veilig en optimaal kunnen opgroeien en ontwikkelen.

School en opvang hand in hand

KinderRijk heeft veel geïnvesteerd in de samenwerking met het basisonderwijs in Amstelveen en Amsterdam. Op veel plaatsen werken opvang en school samen om beleid en visie op elkaar af te stemmen. Dit doen we vanuit het belang van het kind, dat staat voorop: spelend leren en ontwikkelen van nul tot twaalf jaar in een doorlopende leerlijn. Hoe intensiever de samenwerking, hoe beter voor de kinderen. In Amstelveen vind je KinderRijk op bijna alle scholen: vaak in het gebouw, soms er vlakbij en soms zelfs zo geïntegreerd, dat we spreken van een brede school, een kindercampus of een kindcentrum.

De opmars van de brede school

Een brede school combineert onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. De betrokken partijen werken intensief samen en delen dezelfde pedagogische en didactische visie. De brede scholen waarbij KinderRijk is aangesloten, richten zich op het verbeteren van ontwikkelingskansen voor kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek gebied. De school is de hele dag open, de tijden van de betrokken partijen zijn op elkaar afgestemd en de medewerkers hebben een open houding ten aanzien van elkaar en elkaars expertise. Bovendien hecht een brede school veel belang aan overleg en samenwerking met ouders. In deze omgeving staat je kind centraal: door de structurele samenwerking van school en opvang kan het zich in een doorgaande lijn ontwikkelen.

Kom je een keer bij ons kijken?

  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.