Klachten en signalen

KinderRijk neemt alle signalen van klanten serieus. We vinden het belangrijk om bij ongenoegen of ontevredenheid van ouders en oudercommissies in goed overleg te komen tot een oplossing die voor beide partijen bevredigend is. Wij zullen te allen tijde de weg van de dialoog zoeken om problemen tijdig op te lossen, genoegdoening te geven of de relatie te herstellen.

De route is dan ook dat ouders of oudercommissies hun signaal of ontevredenheid eerst bespreken met de direct betrokkene(n); een pedagogisch medewerker, een medewerker van het Service centrum en/of de (locatie)manager. Leidt dit niet tot een bevredigend antwoord dan kan een gesprek op directieniveau plaatsvinden.

Tip: lees eerst de volledige klachtenregeling voordat je een klacht indient.

Mocht de interne klachtbehandeling niet resulteren in een bevredigende oplossing, dan ligt de weg open om via het Klachtenloket Kinderopvang de klacht te melden. Als je hiervoor kiest, bekijkt een onafhankelijke medewerker van het klachtenloket de klacht. Deze probeert de klacht op te lossen via bemiddeling tussen jou en de kinderopvangorganisatie.

Als dit niet lukt kun je de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Lees hier het openbaar klachtenrapport 2022.

Klachtenformulier

  • We gaan bij KinderRijk zorgvuldig om met onze klanten, maar toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat of dat je niet tevreden bent over een dienst of een handelwijze. Laat het ons weten en we nemen je klacht in behandeling. Route indienen klacht De route voor het indienen van een klacht is als volgt: bespreek je klacht eerst met de direct betrokkene (n); de pedagogisch medewerker en/of locatiemanager van de vestiging. Kom je er samen niet uit, dan kan een gesprek op directieniveau plaatsvinden. Is het probleem dan nog niet verholpen, vul dan onderstaand klachtenformulier in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.
  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. De gegevens van je kind, zoals naam en opvanglocatie, gebruiken wij om je klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.