Nieuws

Webinar ‘Een goed gesprek’

Hoe voeren ouders en pedagogisch medewerker een goed gesprek over een kind? Deze vraag stond centraal in het webinar gepresenteerd door Prof. dr. Ruben Fukkink op 20 mei jl. Een goed gesprek voeren blijkt namelijk nog niet zo makkelijk. Belangrijk is helder te hebben wat de bedoeling is van het gesprek en dus de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Maar ook om rekening te houden met de omstandigheden waarin ouders en medewerkers een kind zien, die zijn namelijk heel anders. Juist door die verschillende ervaringen te delen, krijg je een interessant gesprek.

Tijdens het webinar vroeg Ruben Fukkink naar de ervaringen van de deelnemers en deelde vervolgens voorbeelden en tips, waaronder een recent ontwikkelde methodiek om de perspectieven van ouders en pedagogisch medewerkers te verbinden met elkaar.

Prof. dr. Ruben Fukkink is hoogleraar Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam, hij is daarnaast lector Pedagogiek bij de Hogeschool van Amsterdam.