Nieuws

Vriendschappen bij kinderen

Als je terugdenkt aan de vriendjes en vriendinnetjes die je had op het kinderdagverblijf.  Ging je dan op dezelfde manier met ze om als met je vrienden in groep acht? Waarschijnlijk niet. In beide gevallen had je misschien wel lol samen, maar het begrip van vriendschap verandert als je ouder wordt. Floor de Graaf, pedagogisch coach bij KinderRijk, legt je in een blog uit hoe vriendschappen bij kinderen ontwikkelen en hoe wij bij KinderRijk de kinderen hierin ondersteunen.

Mede dankzij mijn moeder heb ik al jong geleerd dat ik mocht spelen met wie ik wilde en dat deed ik dan ook. In mijn vriendenkring heb ik ook nog steeds vriendinnen van vroeger (uit mijn kindertijd) en dat vind ik heel bijzonder en waardevol! Inmiddels hebben we al veel lief en leed met elkaar gedeeld. Waarmee ik de vriendschappen die in mijn adolescenten en volwassen leven zijn ontstaan zeker niet te kort wil doen, in tegendeel, ook deze zijn mij zeer dierbaar!

Floor de Graaf, Pedagogisch coach bij KinderRijk vertelt je meer over vriendschappen bij kinderen:

Je ‘bestie’!
Elke kind beleeft vriendschap op een andere manier. Waar het ene kind fladdert van het ene naar het andere vriendje, heeft een ander kind maar één ‘bestie’ of hartsvriendin.  Om de ontwikkeling van sociale competenties van een kind te ondersteunen, kan je als volwassene het aangaan van vriendschappen stimuleren. Al laat natuurlijk geen enkele vriend(schap) zich dwingen.
Bij KinderRijk werken we ook aan deze sociale competenties; we doen het samen!

Een handje helpen
Kinderen die met elkaar spelen, kunnen soms wat begeleiding van een volwassene gebruiken. Bijvoorbeeld als er een groter verschil in leeftijd is. Toch kan teveel sturing of voorzichtigheid ook een onnodige rem zijn. Juist door vriendschappen ‘uit te proberen’, leert een kind wat spelen is, het gevoel van saamhorigheid, zich aan te passen en zijn eigen grenzen te verkennen.
Het kunnen incasseren van teleurstelling, ruzie maken en wat tranen op zijn tijd zijn daarnaast nét zo belangrijk voor de sociale ontwikkeling.

Pedagogische professionals bij KinderRijk begeleiden op liefdevolle wijze dit proces, waarbij zij het kind ook vooral ‘zelluf’ laat ervaren wat vriendschap voor hen betekent.

Erbij willen horen
Vriendschap zorgt ervoor dat kinderen zich verbonden voelen met anderen, hun eigen identiteit vormen en hun eigen gevoelens hierbij ontdekken. Het hebben van vrienden heeft dus naast een sociale betekenis ook te maken met persoonlijke ontwikkeling: je eigen ‘ik’.

KinderRijk biedt kinderen hier alle ruimte voor: ‘jij hoort erbij’!

Wat betekent vriendschap?
De betekenis van vriendschap is afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase waarin een kind zit. Zo weten jonge kinderen vaak precies met wie ze wel en niet willen spelen. Het kind vindt de ander gewoonweg aardig (of juist niet). Hier wordt de basis al gelegd.

Naarmate het kind ouder is, krijgt het hebben van vrienden steeds meer inhoud. Voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar betekent vriendschap al veel meer: je kan een geheim delen, je snapt elkaar en je komt voor elkaar op. Pedagogisch professionals ontdekken deze fases ook bij de kinderen in hun groep. Zij sluiten daar spelenderwijs bij aan en helpen waar nodig.

Je mag kiezen!Het doel van vriendschap is niet om zoveel mogelijk vrienden te hebben. Het is juist fijn voor een kind om te ervaren dat je kan en mag kiezen. Op respectvolle wijze kunnen volwassenen helpen om het kind te laten voelen wie het juist wel en niet zo aardig vindt. En waarom voelt een kind dat eigenlijk zo? Als het gaat over kindervriendschappen, zien pedagogisch professionals bij KinderRijk deze bemiddeling als belangrijke rol.


Praat erover!

Praat je wel eens met je kinderen over je eigen ervaringen met vriendschappen? Vraag je wel eens aan je kind wie hun ‘besties’ zijn? Of wie ze als vriend zouden willen hebben? En hoe voelt dat dan voor jouw kind? Dit soort vragen zijn de sleutel voor belangrijke gesprekken met je kind. Ze volgen vaak jouw voorbeeld en het helpt hen enorm in hun ontwikkeling! Vergeet ook niet om kinderen een mooi compliment te geven:

 Jouw vrienden worden vast blij met iemand zoals jij!

Soms lastig…
Het is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat zij vrienden hebben en gemakkelijk contact leggen. Sommige kinderen vinden het moeilijk om spontaan contact te maken of om op iemand af te stappen. Sommige jonge kinderen maken juist meer fysiek contact, bijvoorbeeld door duwen, bijten of slaan. Het is belangrijk om erachter te komen waarom een kind zich zo gedraagt.
Pedagogisch professionals geven het goede voorbeeld als het gaat om andere, prettige en leuke manieren van contact maken met anderen.

Mocht je hier als ouder ook vragen over hebben, dan kan je de mentor van het kind altijd om hulp vragen.

Bronnen: