Wat maakt BSO Thula zo bijzonder?

 • Antroposofisch geïnspireerd
 • Doorgaande lijn met Vrijeschool Thula
 • Een huiselijke inrichting
 • Uitdagend speelmateriaal
 • Natuurbeleving

BSO Thula biedt hedendaagse, antroposofische opvang. Deze buitenschoolse opvang is gevestigd in Vrijeschool Thula. Thula heeft zijn ‘wortels in de wijk’; onze leefomgeving is er één waarin diversiteit vanzelfsprekend een plek heeft.

De nauwe verbinding met de natuur en het jaarritme met seizoenen en jaarfeesten staan centraal. De opvang vindt plaats in een ‘huiskamerachtige’ sfeer, in de voor de kinderen bekende schoolomgeving, naast hun eigen klas. Door korte lijnen tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers is sprake van een doorgaande lijn in opbouw van de dag (‘het ademen’) en ten aanzien van de dagelijkse ontwikkeling van kinderen.

Activiteiten

BSO Thula biedt een vrijetijdsaanbod voor kinderen met keuzevrijheid in deelname aan activiteiten in aanvulling op het schoolse aanbod. Ambachten, handwerken en ruimte voor uiting geven aan creativiteit hebben vanzelfsprekend een plek in het naschoolse deel van de dag. We bieden kinderen zoveel mogelijk echte ervaringen, ook tijdens uitstapjes op vakantiedagen. De BSO kent -net als de school- aandacht voor diversiteit. We omarmen onze interculturele omgeving middels de rijkdom aan jaarfeesten, sprookjes en verhalen die de antroposofie eigen is en nemen actief deel aan initiatieven in de buurt.

Begeleiding

BSO Thula heeft drie groepen. Op de twee jongste groepen vangen we per dag maximaal twintig kinderen op. Op de derde groep, de oudste groep, vangen we per dag maximaal dertig kinderen op. De pedagogisch medewerkers hebben een antroposofische achtergrond of krijgen (extra) scholing op dit gebied. Zij sluiten bij het laatste gedeelte van de schooldag aan in de klas en nemen de kinderen dan mee naar de BSO. De samenwerking met school zorgt voor een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, bijvoorbeeld doordat op de BSO dezelfde thema’s aandacht krijgen.

Buitenschoolse opvang (BSO) bij KinderRijk

Spelen blijft voor kinderen een ideale manier om zich te ontplooien en te vormen. De buitenschoolse opvang (BSO) van KinderRijk is hier helemaal op ingericht. Na een schooldag kan je kind ontspannen met leeftijdsgenootjes of een activiteit doen. We ontvangen je kind met een glimlach. We bieden een luisterend oor. Dat is fijn ‘thuiskomen’.

Waarom KinderRijk?

 • Spelend ontwikkelen: plezier, ontwikkeling, fantasie en respect vormen de basis
 • De beste mensen in huis
 • Samen met onderwijs: een goede aansluiting, zowel inhoudelijk als praktisch. Naar welke school in Amstelveen je kind ook gaat, de vestigingen van KinderRijk zijn altijd in of in nabijheid van de school
 • Een rijke omgeving: uitnodigend, ruim en gevarieerd!
 • Elke dag uitdagend en gevarieerd activiteitenaanbod met aandacht voor muziek, bewegen, natuur, creativiteit, techniek en taal
 • Veel expertise in huis op het gebied van ontwikkeling, al 50 jaar lang
 • Altijd opvang in schoolvakanties en studiedagen van school: als school dicht is, zijn wij open
 • Ruime openingstijden en all-in tarieven

Kom je een keer bij ons kijken?

[gravityform id="27" title="false" description="true" ajax="true"]