Nieuws

Sluiting kinderopvang van 16 maart t/m 6 april

Wij hebben zojuist het definitieve bericht ontvangen dat de kinderopvang vanwege het coronavirus vanaf morgenochtend tot en met 6 april a.s. gesloten is. Wij realiseren dat dit voor u en uw kinderen grote gevolgen heeft. Bent u werkzaam is een van de zogenaamde vitale beroepen, dan kunt u wel gebruikmaken van kinderopvang de komende tijd. Deze lijst is hier te vinden.

Vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben wij het onderstaande bericht ontvangen:

 

Sluiting scholen, kinderopvang voor ‘vitale beroepen’

15 maart 2020

Zoals vandaag is aangekondigd, zullen met ingang van morgen tot en met 6 april, scholen en kinderopvang, waaronder gastouderopvang, worden gesloten. Er zal opvang worden geboden aan kinderen van ouders die in vitale beroepen werken.

De eerstkomende twee dagen gaat ieder open zoals gewoon, en is er opvang voor kinderen wiens ouders in vitale beroepen werken. KDV overdag, BSO in de middag en gewoon ophalen bij scholen. Er is een lijst met vitale beroepen, deze wordt zo snel mogelijk vandaag op site van de Rijksoverheid geplaatst. Pedagogisch medewerkers vallen vanaf nu ook onder deze categorie.

In de komende dagen worden allerlei zaken verder uitgewerkt. De gemeente zal de locaties gaan aanwijzen waar de opvang plaats gaat hebben. Gemeenten werken daarin samen in de veiligheidsregio’s. Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen. Ook de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt.

We zijn en blijven in nauw en direct overleg met staatssecretaris Van Ark om alle vraagstukken die nu op ons afkomen op te pakken. De staatssecretaris liet ons vandaag weten dat ze grote waardering heeft voor de inzet van de kinderopvangorganisatie en alle medewerkers.