Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Samenwerking met Onderwijs

Samenwerking met Onderwijs

KinderRijk investeert veel in de samenwerking met het basisonderwijs in Amstelveen en Amsterdam. De samenwerking met basisscholen kent verschillende vormen. Vaak zitten we in hetzelfde gebouw, soms vlakbij en soms zelfs zo geïntegreerd dat we spreken van een brede school, een kindercampus of een kindcentrum.

Samenwerking met bijna elke basisschool in Amstelveen

In Amstelveen zijn wij de grootste aanbieders van buitenschoolse opvang en hebben we in of nabij bijna elke basisschool een BSO-locatie. Een goede aansluiting tussen onderwijs en opvang vinden wij van groot belang, zowel inhoudelijk als praktisch.

Éen visie, één lijn, één team

Als we spreken van een kindercampus, brede school of kindcentrum, is dat gebaseerd op de overtuiging dat ontwikkelen van 0 tot 12 jaar met onderwijs én opvang samen meer kansen biedt om bij je kind talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Dit gaat dus verder dan samenwerking en afstemming: er is één visie, één lijn, één team. Dat is overzichtelijk, efficiënt en biedt je kind volop kansen in een prettige en uitdagende omgeving. Hieronder lees je meer over de kindercampussen en kindcentra waar KinderRijk onderdeel van uitmaakt.

Convenanten met basisscholen

KinderRijk heeft in Amstelveen een convenant afgesloten met de onderwijspartners Amstelwijs en Onderwijsgroep Amstelland. We hebben ons verbonden aan een gemeenschappelijke visie, waarin samenwerken als gelijkwaardige partners.

Je kind vrijblijvend inschrijven