Samen met onderwijs

Veel kinderen in het basisonderwijs maken gebruik van de BSO in Amstelveen en KinderRijk is daarbij één van de grootste aanbieders. Een goede aansluiting tussen onderwijs en opvang vinden we daarom van groot belang, zowel inhoudelijk als praktisch.

We zijn ervan overtuigd dat onderwijs en opvang elkaar in de toekomst steeds meer nodig zullen hebben en elkaar opzoeken, met als doel kinderen van vier tot twaalf jaar een optimaal dagarrangement te bieden. Een doorgaande lijn van de opvang naar de basisschool en een optimale aansluiting brengt voor je kind en voor jezelf meer rust en stabiliteit met zich mee.

Convenanten met basisscholen

KinderRijk heeft een convenant afgesloten met de onderwijspartners Amstelwijs en Onderwijsgroep Amstelland. We hebben ons gecommitteerd aan een gemeenschappelijke visie, waarin we hebben uitgesproken samen te werken als gelijkwaardige partners.

Gelijkwaardige partners

De professionaliteit van opvang en onderwijs kunnen samen meer zijn dan de som der delen en die mogelijkheid benutten we ten volle. Dit zie je als ouder bijvoorbeeld terug in samenwerkingstrajecten waarbij naast KinderRijk en de school ook de, muziek- en dansschool Amstelveen betrokken is.

Kom je een keer bij ons kijken?

  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.