Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > Nieuws & inspiratie > Ouders van KinderRijk waarderen pedagogische kwaliteit

Ouders van KinderRijk waarderen pedagogische kwaliteit

27 augustus 2020

Met trots kunnen we zeggen dat ons klanttevredenheidscijfer is gestegen van een 7,6 naar een 7,8 ten opzichte van het voorgaande jaar! Klanten zijn met name tevreden over de mate waarin hun kind zich prettig voelt op de opvang en over de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers.  KinderRijk hecht veel waarde aan pedagogische kwaliteit en is trots dat deze twee punten eruit springen.

Natuurlijk gaven ouders ook waardevolle tips. De overdracht kan uitgebreider en het gebruik van de ouderapp wordt op de vestigingen verschillend toegepast. Maar ook over de warme maaltijden kwamen wat verbeterpunten binnen.

Wat nu?

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met het Management Team, de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad, de ouderraad en alle leidinggevenden. Verbeterpunten worden organisatiebreed opgepakt en uitgewerkt in verbeterplannen met concrete acties.

Op de locaties worden de uitkomsten besproken met de oudercommissie en de medewerkers. Per vestiging bekijken we de individuele resultaten en inventariseren we op welke punten we verbeterplannen kunnen maken. Hierbij houden we rekening met lopende verbetertrajecten, waar al concrete acties in zijn ondernomen.

We kijken uit naar de resultaten van het jaar 2020!