Opzeggen plaatsing

Wil je de opvang opzeggen? Het wijzigen van het aantal plaatsingsdagen of het beëindigen van de gehele opvangplaats moet je altijd schriftelijk doen. Dit kan per post of per e-mail.

Als je het contract voor de zomervakantie opzegt en je kind(eren) na de vakantie weer inschrijft is er geen garantie dat er nog plaats is op dezelfde opvangdagen en groep/locatie.

Opzegtermijn

KinderRijk kent voor elke opvangvorm een opzegtermijn van een maand. Je kunt je plaatsingsovereenkomst elke dag opzeggen. Deze gaat dan in op de dag dat KinderRijk je opzegging schriftelijk ontvangt. Voorbeeld: als je je plaatsingsovereenkomst bijvoorbeeld op 13 maart opzegt, is 12 april de einddatum van de overeenkomst. Een latere datum mag natuurlijk ook. Ook voor het wijzigen (verminderen) van het aantal opvangdagen geldt een opzegtermijn van een maand.

Er kan niet afgeweken worden van de opzegtermijn, deze staat vast. Hier teken je voor en deze is niet flexibel. Als je elders een plaats hebt gevonden binnen de opzegtermijn, kun je met de nieuwe organisatie afspreken dat de ingangsdatum wordt aangepast naar de opzegtermijn. De ingangsdatum is immers wel flexibel!

Einde plaatsingsovereenkomst

De plaatsingsovereenkomst van dagopvang duurt tot en met de vierde verjaardag van je kind. De overeenkomst van buitenschoolse opvang eindigt bij het verlaten van de basisschool en duurt tot en met de laatste dag van de zomervakantie. Mocht je een andere einddatum willen, dan is dit natuurlijk mogelijk. Neem dan contact op met de afdeling Kindplanning. Houd hierbij wel weer rekening met een opzegtermijn van een maand.

Een eventuele verlenging van de plaatsingsovereenkomst is op aanvraag; deze moet je minimaal zes maanden voor de einddatum aanvragen. De mogelijkheden zijn namelijk afhankelijk van de beschikbaarheid.

BSO na kinderdagverblijf of peuteropvang

Nadat je kind een plaats heeft gehad in een kinderdagverblijf of peuteropvang van KinderRijk, krijg je voorrang voor een plaats op de buitenschoolse opvang. KinderRijk biedt haar klanten hierin voorrang. Je kind is dus verzekerd van opvang vanaf de geboorte tot het einde van de basisschool. Dit is uniek in Amstelveen. Nadat je kind de driejarige leeftijd heeft bereikt, neemt een medewerker van de afdeling Kindplanning contact met je op om de schoolkeuze en gewenste plaatsingsdagen te bespreken. De BSO-locatie wordt namelijk afgestemd op jouw schoolkeuze.

Bestaande inschrijving wijzigen

Je kunt een wijziging doorgeven aan de medewerkers van onze afdeling Kindplanning op telefoonnummer 020 426 08 66 of via kindplanning@kinderrijk.nl. Ook kun je op deze manier de huidige plaatsingsdagen wijzigen. Afhankelijk van de beschikbaarheid, bieden zij je plaatsing aan op de gewenste dagen aan of plaatsen zij je kind hiervoor op de interne inschrijflijst. Je kind heeft hierdoor voorrang op kinderen die nog niet op de opvang komen. Als je meer wilt weten over het incidenteel ruilen van een dag, klik dan hier.