Een extra dag naar de opvang of afmelden

Extra dag aanvragen

Je kunt incidenteel een dag extra opvang aanvragen. Dit doe je via de ouderapp/webportaal. Als ouder kun je kiezen of je hiervoor je opgebouwde puntentegoed wil inzetten of dat je de extra dag in rekeningen wil laten brengen. Uiteraard geldt voor het toekennen van de extra dag dat dit alleen mogelijk is indien de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio en groepssamenstelling dit toelaten.

Afwezig melden

Is je kind ziek, ga je met vakantie of komt je kind om een andere reden niet naar de opvang?

Via de ouderapp/webportaal is het mogelijk om je kind zelf afwezig te melden. En als je dit voor 12.00 uur de dag ervoor doet, wordt de afwezigheid automatisch omgezet in een puntentegoed. Dit tegoed kan worden ingezet voor het aanvragen van een extra dag waarmee je dus de afwezigheid kan compenseren. Het tegoed wordt alleen opgebouwd als je als ouder zelf de afmelding in de ouderapp/webportaal registreert. Bij afmeldingen voor een aaneengesloten periode wordt een tegoed opgebouwd van maximaal vijf plaatsingsdagen.

Goed om te weten!

 • Opgebouwd punten tegoed is 3 maanden geldig
 • Officiële feestdagen vallen buiten de regeling, daar wordt geen tegoed mee opgebouwd.
 • Een hele dag kinderdagverblijf is 2 punten, een middag BSO en een ochtend peuteropvang is 1 punt.
 • Bij de buitenschoolse opvang kan je het tegoed van twee schoolmiddagdagen inzetten voor één vakantiedag/schoolsluitingsdag. Het tegoed van één vakantiedag/schoolsluitingsdag kan alleen worden ingezet voor één vakantiedag/schoolsluitingsdag.
 • Bij het kinderdagverblijf kun je het tegoed van een hele opvangdag niet inzetten voor twee halve opvangdagen.
 • Het tegoed is niet inwisselbaar voor financiële compensatie en niet overdraagbaar.
 • Afwezigheid wordt niet in mindering gebracht op de factuur.
 • Het ‘ruilprincipe’ vervalt. Je doet een aanvraag voor een extra of andere dag waarbij je in de aanvraag aangeeft of je hiervoor opgebouwd punten tegoed wil inzetten of dat je het in rekeningen wil laten brengen. Punten tegoed bouw je op door je kind zelf voor 12.00 uur de dag ervoor via ouderapp/webportaal afwezig te melden.
 • Het afmelden van je kind of het aanvragen van een extra dag of andere dag kan tot 3 maanden vooruit.
 • De aanvraag van een extra dag of andere dag wordt maximaal 2 weken van tevoren toegekend. Vraag je dus een dag aan voor over 3 weken dan duurt het een week voor je bericht krijgt. Vraag je voor volgende week een dag aan dan krijg je dit zo goed als direct te horen.
 • Als je je kind hebt afgemeld voor een dag waarvan je later bedenkt deze toch nodig te hebben dan meld je je kind voor deze dag weer aan via het aanvragen van een extra dag.