Een extra dag naar de opvang of afmelden

Extra dag aanvragen

Je kunt incidenteel een dag extra opvang aanvragen. Dit doe je via de ouderapp/webportaal. Voor de extra dag worden kosten in rekening gebracht. Uiteraard geldt voor het toekennen van de extra dag dat dit alleen mogelijk is indien de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio en groepssamenstelling dit toelaten.

Afwezig melden

Is je kind ziek, ga je met vakantie of komt je kind om een andere reden niet naar de opvang? Dan verzoeken we je om, indien mogelijk, de afwezigheid van je kind voor 18.30 uur de dag ervoor te melden.