Een extra dag naar de opvang of afmelden

Extra dag aanvragen

Je kunt incidenteel een dag extra opvang aanvragen. Dit doe je via de ouderapp/webportaal. Als ouder kun je kiezen of je hiervoor je opgebouwde punten wilt inzetten of dat je de extra dag in rekeningen wilt laten brengen. Uiteraard geldt voor het toekennen van de extra dag dat dit alleen mogelijk is indien de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio en groepssamenstelling dit toelaten.

Afwezig melden

Is je kind ziek, ga je met vakantie of komt je kind om een andere reden niet naar de opvang?

Via de ouderapp/webportaal is het mogelijk om je kind zelf afwezig te melden. En als je dit voor 18.30 uur de dag ervoor doet, wordt de afwezigheid automatisch omgezet in punten. Deze punten kunnen worden ingezet voor het aanvragen van een extra dag waarmee je dus de afwezigheid kan compenseren. De punten worden alleen opgebouwd als je als ouder zelf de afmelding in de ouderapp/webportaal registreert.

Goed om te weten!

 • Compensatie bouw je op door je kind zelf voor 18.30 uur de dag ervoor via ouderapp/webportal afwezig te melden.
 • Punten zijn kindgebonden en gelden per opvangsoort. Als een kind overstapt van KDV naar BSO, zal de teller dus voor de BSO op 0 starten.
 • Voor alle opvangsoorten geldt dat een opvangochtend, -middag of hele dag 1 punt wordt.
 • Het maximum is zeven punten per kalenderjaar (één punt is gelijk aan het doorgeven van één afwezigheid).
 • Opgebouwde punten krijgen een geldigheid van een kalenderjaar.
 • Voor de BSO is er geen onderscheid meer tussen de inzet van punten bij reguliere schooldag, vakantiedag en schoolsluitingsdag.
 • Punten zijn niet inwisselbaar voor financiële compensatie en niet overdraagbaar.
 • Officiële feestdagen vallen buiten de regeling.
 • Afwezigheid wordt niet in mindering gebracht op de factuur.
 • Bij een aanvraag voor een opvangdag geef je aan of je punten wil inzetten of dat je het in rekening wil laten brengen.
 • Het doorgeven van afwezigheid of het aanvragen van een opvangdag dag kan tot 12 weken vooruit.
 • De aanvraag van een opvang zal niet eerder dan 30 dagen van tevoren toegekend worden. Bij de aanvraag kun je een vervaldatum van je aanvraag aangeven.
 • Als je je kind hebt afgemeld voor zijn/haar opvangdag waarvan je later bedenkt deze toch nodig te hebben dan zal je deze dag weer moeten aanvragen.