Als je kind ziek is

Sommige kinderziekten komen eerder voor bij kinderen die in een groep samen zijn dan bij kinderen die niet naar de kinderopvang gaan. Bovendien zijn zieke kinderen thuis altijd het beste af: op de vestiging kan je kind niet de aandacht krijgen die het nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de gehele groep. In geval van een besmettelijke ziekte willen de medewerkers bovendien voorkomen dat andere kinderen ook besmet raken.

Het beleid van KinderRijk is daarom dat als je kind ziek is, je het niet naar de opvang mag brengen. Gaat je kind naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang, dan horen we dit het liefst voor 09.30 uur. Voor de BSO geldt dat, als je kind ziek is, wij je verzoeken dit zo snel mogelijk en in ieder geval op de dag zelf voor 11.00 uur door te geven. Doorgeven dat je kind ziek is kun je eenvoudig zelf doen via de KinderRijk ouderapp/webportaal.

Daarnaast zijn er nog andere situaties die om actie vragen van onze medewerkers:

  • Je kind wordt ziek tijdens de opvang
  • Je verzoekt ons je kind geneesmiddelen te verstrekken
  • Je verzoekt ons medische handelingen te verrichten

Hieronder lees je hoe we omgaan met deze situaties.

Ziek worden op de opvang

Als je kind overdag ziek wordt op de groep, brengen we je op de hoogte. Zolang wij denken de verantwoording aan te kunnen, kan je kind, in overleg met jou, die dag bij de opvang blijven. In sommige gevallen verzoeken we je echter wél om je kind op te halen, bijvoorbeeld als het oplopende koorts heeft of zich ongelukkig voelt in de groep.

Het verstrekken van geneesmiddelen

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook als zij op de opvang zijn. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld pufjes bij astma, antibiotica, of zetpillen. Als je wilt dat wij deze middelen toedienen, doen we dat graag maar pas nadat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Medisch handelen

Soms doen ouders een beroep op ons om handelingen te verrichten die vallen onder ‘medisch handelen’. Daarbij kun je denken aan het geven van sondevoeding, het toedienen van een injectie of het meten van de bloedsuikerspiegel door middel van een vingerprikje. In het algemeen voert de thuiszorg of jij zelf deze handelingen uit tijdens de opvang. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al langer bestaat, kan het gebeuren dat wij worden gevraagd dit te doen. In dit geval moet je met de leidinggevende van de locatie bespreken of de handelingen door de medewerkers kunnen worden verricht en ook weer schriftelijke toestemming geven.

Voor meer informatie:

  • Informatieblad handelwijze bij ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen