De eerste keer naar de BSO

Het is een spannende tijd voor jou en je kind: de overstap van huis of opvang naar school is vaak best groot en dan komt daar ook nog eens de BSO bij. Daarom vinden we het belangrijk jullie allebei rustig te laten wennen aan deze nieuwe omgeving en situatie.

Even wennen

We willen dat jullie de pedagogisch medewerkers van de groep leren kennen en een basis leggen voor een goede relatie. De opvang bij KinderRijk vormt een wezenlijk deel van de opvoeding; we hechten dan ook veel waarde aan contact en afstemming met jou. Dat doen wij ook met de leerkracht van de basisschool. De eerste BSO-dagen zal het voor jullie nog even wennen zijn. Het ene kind voelt zich op dag één op z’n gemak en is snel gewend, terwijl het bij een ander kind wat langer kan duren. We zullen hierover met elkaar afstemmen.

De eerste dag start op de dag dat het contract ingaat. Ook bij de overstap naar een andere groep binnen de vestiging wordt goed gekeken hoe de kennismakingsfase bij de overstap naar de nieuwe groep zo goed mogelijk aansluit bij dit specifieke kind. De pedagogisch medewerker van de eigen groep begeleidt het kind bij de interne overstap.

Dagindeling

Elke groep heeft een eigen dagindeling en vaste rituelen, die je kind snel houvast bieden en vertrouwen geven. Deze dagindeling volgt zijn of haar natuurlijke behoefte aan eten, drinken, spelen en ontspanning.

Je kind wordt van school gehaald, samen met de andere kinderen en loopt met de pedagogisch medewerkers naar de BSO.

We beginnen de middag met een drankje en iets lekkers erbij. We zorgen voor gezond eten en drinken, gevarieerd en met weinig vet, suiker en zout. Dit is vaak een goed moment om even bij te praten, in groepsverband of één op één. De kinderen kunnen hun verhaal kwijt na een hele dag op school en laten zien wat ze hebben geleerd of gemaakt.

Vervolgens gaat je kind spelen (alleen of met andere kinderen) of doet hij of zij mee aan de activiteit die de medewerkers aanbieden totdat je je kind weer komt ophalen.