Nieuws

Oproep deelname onderzoek Emma Kinderziekenhuis

KinderRijk is benaderd door het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van Amsterdam UMC, met de vraag of wij hen in contact willen brengen met ouders. Voor een onderzoek naar de effecten van ziekte en behandeling op de hersenontwikkeling is het Emma Kinderziekenhuis op zoek naar kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Wil je het Emma Kinderziekenhuis helpen door mee te werken aan het onderzoek? Hieronder is te lezen wat het onderzoek precies inhoudt en hoe je jouw kind voor dit onderzoek kan aanmelden.


De Emma Neuroscience Group van het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC) doet onderzoek naar de effecten van ziekte en behandeling op de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren. Zij zetten zich in om kennis, diagnostiek en behandeling voor zieke kinderen te verbeteren. Om dit te onderzoeken is het nodig om de hersenontwikkeling van gezonde kinderen en jongeren goed in kaart te brengen. Hieronder wordt het doel en de aard van het onderzoek beschreven en wat deelnemen aan het onderzoek inhoudt.

Doel van dit onderzoek
Kinderen en jongeren met een beschadiging van de hersenen hebben vaker problemen in het cognitief, gedragsmatig en dagelijks functioneren. Voorbeelden van patiëntengroepen die zij onderzoeken zijn kinderen en jongeren die: een psychiatrische aandoening hebben, veel te vroeg geboren zijn, in het eerste levensjaar geopereerd zijn, opgenomen zijn geweest op de intensive care of een hersenbeschadiging hebben door een val of klap op het hoofd.

Om de effecten van allerlei verschillende soorten hersenbeschadigingen goed in kaart te kunnen brengen, is het nodig om de hersenontwikkeling van zieke kinderen te vergelijken met die van gezonde kinderen en jongeren.

Wat betekent deelname aan het onderzoek voor ouders en kinderen?
Gezonde kinderen van 4 tot en met 18 jaar nodigen zij graag uit voor hun onderzoek. Voor kinderen bestaat het onderzoek uit een verkorte intelligentietest, cognitieve computerspellen waarbij verschillende hersenfuncties gemeten worden (zoals reactiesnelheid en geheugen) en een EEG-meting (hersenfilmpje). Daarvoor komt de Emma Breinbus naar je toe! Het onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur inclusief regelmatige pauzes (voor kinderen van 4 & 5 duurt het enkel 1,5 uur). Het onderzoeksteam geeft aan dat ervaring leert dat de meeste kinderen en jongeren het onderzoek leuk en spannend vinden en het goed volhouden.

Daarnaast vragen zij ouders om digitaal vragenlijsten in te vullen, wat ongeveer 30 minuten duurt. Leerkrachten vragen ze om enkele vragen te beantwoorden (5 minuten) en (met toestemming van de ouders) CITO gegevens te delen. Ook als ouders hiervoor geen toestemming geven, kan hun kind nog steeds deelnemen aan het onderzoek.

COVID-19
Gedurende het onderzoek worden, de op dat moment geldende, COVID-19 maatregelen in acht genomen. Denk hierbij aan voldoende afstand tussen de onderzoeksmedewerker en de deelnemer en de juiste ventilatie die is geïnstalleerd in onze Breinbus.

Wil je het Emma Kinderziekenhuis helpen door mee te werken aan het onderzoek? Neem dan voor meer informatie over het onderzoek contact op met Cece Kooper (c.c.kooper@amsterdamumc.nl).

Proefpersoneninformatie DCNS kinderen

Proefpersoneninformatie DCNS ouders-verzorgers