Nieuws

KinderRijk organiseert webinar: ‘Een goed gesprek’

Hoe voeren ouders en pedagogisch medewerker een goed gesprek over een kind? Deze vraag staat centraal in dit webinar en sluit aan op een aandachtspunt dat uit het klanttevredenheidsonderzoek onder ouders van KinderRijk naar voren kwam: de behoefte aan meer informatie/communicatie over de ontwikkeling van hun kind(eren).

 

Webinar: ‘Een goed gesprek’
Donderdag 20 mei 2021
20.00 uur

Op basis van wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse kinderopvang worden enkele adviezen gegeven voor ouders en professionals in de kinderopvang. Zien pedagogisch medewerkers en ouders hetzelfde als zij kijken naar de ontwikkeling van een kind? En zien de ouders hetzelfde in hun kind? Uitkomsten uit recent onderzoek geven enig inzicht in deze vragen èn maakt een vertaling naar de praktijk mogelijk.

Door Prof. dr. Ruben Fukkink
Ruben Fukkink bespreekt graag met alle aanwezigen een nieuw ontwikkelde methodiek om de perspectieven van ouders en pedagogisch medewerkers te verbinden met elkaar. En hoopt zo in het webinar een goed gesprek te hebben over een goed gesprek.

 

Prof. dr. Ruben Fukkink is hoogleraar Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam, hij is daarnaast lector Pedagogiek bij de Hogeschool van Amsterdam.

Je kunt je helaas niet meer aanmelden voor dit evenement.