Nieuws

KinderRijk organiseert webinar: ‘Een goed gesprek’

Hoe voeren ouders en pedagogisch medewerker een goed gesprek over een kind? Deze vraag staat centraal in dit webinar en sluit aan op een aandachtspunt dat uit het klanttevredenheidsonderzoek onder ouders van KinderRijk naar voren kwam: de behoefte aan meer informatie/communicatie over de ontwikkeling van hun kind(eren).

 

Webinar: ‘Een goed gesprek’
Donderdag 18 februari 2021
20.00 uur

Het webinar wordt live vanaf locatie uitgezonden.
I.v.m. verlening van de avondklok zijn we genoodzaakt om het webinar te verplaatsen naar een andere datum.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse kinderopvang worden enkele adviezen gegeven voor ouders en professionals in de kinderopvang. Zien pedagogisch medewerkers en ouders hetzelfde als zij kijken naar de ontwikkeling van een kind? En zien de ouders hetzelfde in hun kind? Uitkomsten uit recent onderzoek geven enig inzicht in deze vragen èn maakt een vertaling naar de praktijk mogelijk.

Door Prof. dr. Ruben Fukkink en Maartje Diroë
Ruben Fukkink en Maartje Diroë bespreken graag met alle aanwezigen een nieuw ontwikkelde methodiek om de perspectieven van ouders en pedagogisch medewerkers te verbinden met elkaar. En hopen zo in het webinar een goed gesprek te hebben over een goed gesprek.

Prof. dr. Ruben Fukkink is hoogleraar Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam, hij is daarnaast lector Pedagogiek bij de Hogeschool van Amsterdam. Maartje Diroë, MSc, is junior-onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam.

Ben jij er ook bij?
Zodra de nieuwe datum bekend is, ontvangen alle klanten van KinderRijk hierover bericht.