KinderRijk!

Even geduld aub...

Creatief en ondernemend

2015 was een jaar met vele vragen voor KinderRijk. Gaat de krimp in de omzet afnemen? Pakken alle verhuizingen goed uit? Loont het om te blijven investeren in de pedagogische kwaliteit van KinderRijk? Wie wordt de nieuwe bestuurder? Op alle vragen kwam een positief antwoord!

We zien de omzet van KinderRijk groeien ten opzichte van 2014. Dat maakt het ook weer mogelijk om winstcijfers te schrijven. Belangrijk, want door de investeringen én de crisis, kan de financiële buffer van KinderRijk versterking gebruiken.

Bart Elenga
Bestuurder KinderRijk

Lees verder
popup-image

2015 was een jaar met vele vragen voor KinderRijk. Gaat de krimp in de omzet afnemen? Pakken alle verhuizingen goed uit? Loont het om te blijven investeren in de pedagogische kwaliteit van KinderRijk? Wie wordt de nieuwe bestuurder? Op alle vragen kwam een positief antwoord!

We zien de omzet van KinderRijk groeien ten opzichte van 2014. Dat maakt het ook weer mogelijk om winstcijfers te schrijven. Belangrijk, want door de investeringen én de crisis, kan de financiële buffer van KinderRijk versterking gebruiken.

In 2015 waren er maar liefst zeven verhuizingen en veel medewerkers werkten hard om dit mogelijk te maken. We zitten nu nog dichterbij of in de scholen van onze onderwijspartners Amstelland en Amstelwijs. Ouders waarderen die nabijheid en de kinderen genieten van de mooie ruimtes, de ateliers, gymzalen en kooklokalen. Ook waarderen ouders de goede pedagogische kwaliteit bij KinderRijk en we merken dat het geven van de juiste scholing aan de pedagogisch medewerkers helpt om dit hoge niveau vast te houden.

De stuwende kracht de afgelopen jaren om het hoge pedagogisch niveau te bereiken was Martijn van der Kroef. Op voortreffelijke wijze heeft zij KinderRijk 20 jaar geleid tot de gerespecteerde en vooraanstaande organisatie die het nu is. En als nieuwe bestuurder ben ik met enthousiasme in deze mooie voetsporen getreden!

Bart Elenga
Bestuurder KinderRijk

Samen met onderwijs

School, opvang en vrije tijd in één wereld

KinderRijk investeert al jaren in de samenwerking met het basisonderwijs in Amstelveen en...

Lees verder

School, opvang en vrije tijd in één wereld
KinderRijk investeert al jaren in de samenwerking met het basisonderwijs in Amstelveen en Amsterdam. Stevige verbindingen in het belang van kinderen en hun ouders. We staan voor het spelend ontwikkelen van kinderen van 0-12 jaar in een doorlopende leerlijn met één pedagogische visie. Op sommige locaties gaan we zelfs een stap verder, daar vormen we samen met het onderwijs een Kindercampus of Integraal Kindcentrum. Het bouwen aan deze intensieve vorm van samenwerking waarin twee werelden elkaar tegenkomen, neemt enkele jaren in beslag.

Pedagogisch medewerker Suzanne Otter, werkzaam op Kindercampus Zuidas: ‘Op Kindercampus Zuidas zijn alle vormen van opvang én onderwijs samen ondergebracht in één gebouw. Er wordt gewerkt vanuit één visie op leren en ontwikkelen. De dag van het kind vormt het uitgangspunt, het kind komt telkens dezelfde professionals tegen op school en de opvang. Dit brengt geborgenheid en een gevoel van veiligheid met zich mee. En de overstap naar school wordt voor een 4-jarige maar een klein sprongetje. Er is overleg met de leerkrachten over kinderen en de samenwerking. De leerkrachten zijn er vooral voor het onderwijsprogramma en hun kracht ligt in de didactiek. De medewerkers van KinderRijk zijn opgeleid tot pedagogisch medewerker of pedagoog. We vullen elkaar dus goed aan en we leren van elkaar.’

latest post image
Een jaar van verhuizen

Het motto ‘creatief en ondernemend’ is in 2015 zeker van toepassing op de vele verhuis-...

Lees verder
popup-image

Een jaar van verhuizen
Het motto ‘creatief en ondernemend’ is in 2015 zeker van toepassing op de vele verhuisbewegingen. We verhuizen met zeven vestigingen naar prachtige nieuwbouwlocaties samen met onze onderwijspartners Amstelland en Amstelwijs: Brede school Roelof Venema, Kindercampus King, Montessorischool de Linde en de nieuwbouw voor de 1e Montessori school. De buitenschoolse opvang, soms in combinatie met peuteropvang, neemt haar intrek in mooie, lichte ruimtes die met de KinderRijk kennis, ervaring en uitstraling zijn ingericht. We delen ruimtes met school zoals een speellokaal, techniekruimte of een atelier. Op één locatie hebben we zelfs een gezamenlijke moestuin op het dak!

In maart 2015 verhuist kinderdagverblijf Mauritskade, na een intensieve verbouwing, een stukje verderop naar een schitterend monumentaal pand in het Oosterpark. Acht groepen met een buitenterras in het park, voor Amsterdamse kinderen en hun ouders een ontzettend fijne plek.

Eind 2015 sluit de tijdelijke locatie, kinderdagverblijf Van Heuven Goedhartlaan, de deuren. De kinderen zijn vrijwel allemaal overgeplaatst naar andere KinderRijk locaties.

Ouders

latest post image
Ouders geven medewerkers een 8,1!

In de uitkomsten van het tweejaarlijkse tevredenheidonderzoek zien we terug dat ouders...

Lees verder
popup-image

Ouders geven medewerkers een 8,1!
In de uitkomsten van het tweejaarlijkse tevredenheidonderzoek zien we terug dat ouders blij zijn met KinderRijk en haar medewerkers. Een kleine 43% van de ouders neemt de moeite om de vragenlijst in te vullen. Ouders geven de medewerkers gemiddeld een 8,1, wat een prachtig cijfer is en hoger dan gemiddeld in Nederland (de benchmark). Ook zijn ouders tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding en het cijfer over de zichtbaarheid van de vestigingsmanager laat een sterke stijging zien. Qua buitenspeelvoorzieningen en accommodaties scoren we bij de beste 25% in de benchmark. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, zo kan organisatie breed de ouderparticipatie beter. De verbeterpunten worden opgepakt en uitgewerkt in concrete acties. Op de locaties bespreken we de resultaten met de oudercommissie en geïnteresseerde ouders.

latest post image
‘Waar staat papa?’

In 2015 organiseren we thema avonden voor ouders waarin ontmoeting en uitwisseling tussen...

Lees verder
popup-image

‘Waar staat papa?’
In 2015 organiseren we thema avonden voor ouders waarin ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals centraal staan. Zo is er een avond rondom zindelijkheid van peuters, de rol van vaders en een babycursus voor nieuwsgierige jonge ouders.

Veel leuke en soms ook lastige vragen over baby’s en opvoeden worden beantwoord tijdens de interactieve workshop 'Opvoeden begint bij jezelf. Ga maar eens op de commode liggen'. De workshop wordt in 2015 drie keer georganiseerd en is zo’n succes dat er in 2016 een vervolg aan gegeven gaat worden.

Ook zindelijkheid van peuters is een onderwerp dat veel ouders bezighoudt. Op KDV Mauritskade luistert een zaal vol ouders geboeid naar een lezing van Debby Mendelsohn, psychologe, schrijfster en zindelijkheidsspecialiste. Ook onder pedagogisch medewerkers blijkt het onderwerp populair.

Discussies, ervaringen en pittige vragen kenmerken de thema avond ‘Waar staat papa?’ op Kindercampus King. Onder bezielende leiding van Renske Keizer, bijzonder hoogleraar Vaderschap aan de Universiteit van Amsterdam, wordt op interactieve wijze, de unieke rol van de vader in onze samenleving belicht en bediscussieerd met maar liefst 50 betrokken vaders en een aantal moeders.

Een mooie dag

Spannende activiteiten op de BSO

Waterraketten bouwen, jam maken van bramen uit eigen tuin, zwemmen in een natuurzwembad,…

Lees verder
popup-image

Spannende zomeractiviteiten op de BSO
Waterraketten bouwen, jam maken van bramen uit eigen tuin, zwemmen in een natuurzwembad, bumperballen, bootje varen, broodjes bakken boven het kampvuur… Zomaar een greep uit de super leuke activiteiten die de BSO’s in de zomer organiseren. En aan alles is gedacht… Activiteiten voor jonge en oudere kinderen, voor mooi en minder mooi weer. En onder het motto ‘voor elk wat wils’ worden de activiteiten over alle dagen in alle weken uitgesmeerd.

De BSO’s van KinderRijk zijn in de zomervakantie de eerste drie weken én de laatste week van de vakantie geopend. In de tussenliggende twee weken doen we het dit jaar anders: kleinschaliger, meer bekende gezichten van pedagogisch medewerkers en redelijk in de buurt van huis en fijn samen met je vrienden. Drie of vier vestigingen die dicht bij elkaar zitten worden geclusterd. Eén van die BSO’s blijft open en er is altijd minstens één vertrouwde pedagogisch medewerker voor elk kind van de BSO.

latest post image
Hoe verschuif je een gebouw?

December 2015, Kindercampus Zuidas, een gebouw van bijna een miljoen kilo wordt 30 meter...

Lees verder
popup-image

Hoe verschuif je een gebouw dat evenveel weegt als 200 olifanten?
December 2015, Kindercampus Zuidas, een gebouw van bijna een miljoen kilo wordt 30 meter naar voren geschoven. Het eerste deel van het gebouw met het kinderdagverblijf en de school is al ruim een jaar in gebruik, maar moet nu aan het nieuwe tweede deel van het gebouw gekoppeld gaan worden, 30 meter verderop… De hele inboedel blijft gewoon staan, zelfs de koffiekopjes.
Het is spannend. Veel mensen, de Amsterdamse pers en zelfs het jeugdjournaal komen op de verschuiving af.

Bekijk hieronder de magische time-lapse video

Op ontdekking na schooltijd

OntdekRijk, de naschoolse activiteiten op de BSO in samenwerking met school, breiden we uit...

Lees verder
popup-image

Op ontdekking na schooltijd
OntdekRijk, de naschoolse activiteiten op de BSO in samenwerking met school, breiden we uit. De workshops zijn heel divers en voor alle kinderen toegankelijk, ook als ze niet naar de BSO van KinderRijk gaan.

De Kerstmusical

Op alle locaties van 0-4 jaar doen de kinderen wekelijks mee met muziek, dans en creatieve...

Lees verder
popup-image

De Kerstmusical
Op alle locaties van 0-4 jaar doen de kinderen wekelijks mee met muziek, dans en creatieve activiteiten in het atelier. Kleine talenten worden dus al jong zichtbaar, zo ook op KDV Asserring. Samen met de ‘grote’ kinderen van de BSO wordt er wekenlang gewerkt aan de kerstmusical. Elke groep krijgt een rol met een bijpassend lied. Jozef en Maria, de ezels worden vertolkt door de grote peuters en vanuit de babygroep komen baby Jezus en de engeltjes. Kostuums en decor worden zelf gemaakt en dan breekt de dag van de voorstelling aan. De speelzaal staat vol met nieuwsgierige ouders en er volgt een geslaagde voorstelling. Ouders, kinderen en medewerkers genieten en zijn ook vooral heel erg trots!

Erop uit met mijn gastouder

Een warme zomerdag in juni. Gastouders verzamelen met de kinderen in het park. De spelletjes

Lees verder
popup-image

Erop uit met mijn gastouder
Een warme zomerdag in juni. Gastouders verzamelen met de kinderen in het park. De spelletjes staan klaar, evenals de koffie en de thee en er is fruit voor iedereen. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Lopen met een aardappel op een lepel. Dat is nog best lastig, en het mag ook met twee handen. Een kegelspel, stoepkrijten en wie wil kan een zonnetje op zijn wang krijgen. De kinderen genieten van het buiten zijn en de spelletjes. En omdat het heel warm is gaan de sproeiers in het park aan. Het feest is nu helemaal compleet voor de kinderen: wat een waterpret.

Diwali, KinderRijk was er bij!

Op de laatste zaterdag van oktober is het stadshart van Amstelveen omgetoverd tot een kleur-…

Lees verder
popup-image

Diwali, KinderRijk was er bij!
Op de laatste zaterdag van oktober is het stadshart van Amstelveen omgetoverd tot een kleurrijk Indiaas feestterrein voor de 7e editie van het Diwali Festival. Dit ‘lichtjesfeest’ is het belangrijkste feest in India. In een grote witte tent zijn diverse dans- en muziekoptredens en je kan er genieten van heerlijke Indiase gerechten. Ook wij zijn dit jaar aanwezig en organiseren activiteiten voor kinderen en met succes! Heel veel kinderen knutselen onder begeleiding van drie top-medewerkers van KDV Aalberselaan een lampion op het lichtjesfeest. Daarna genieten de kinderen, getooid met KinderRijk kroontje en KinderRijk punchballon, nog volop van het Diwali festival.

De beste mensen

Kijk! KinderRijk

Op verschillende vestigingen gaan KinderRijkers op de jaarlijkse studiedag aan de slag. Het...

Lees verder
popup-image

Kijk! KinderRijk
Op verschillende vestigingen gaan KinderRijkers op de jaarlijkse studiedag aan de slag. Het thema is: Hier zijn we goed in, wat zetten we in de etalage en hoe kunnen we ons nog verder ontwikkelen? Wetenschapsjournalist Mark Mieras vertelt hoe de hersenen van kinderen leren in de workshop ‘Beweging en creativiteit voor de ontwikkeling van het brein van kinderen’ en cultuur-pedagoge Sabine Plamper geeft de creatieve workshop ‘Begrijpen met je handen’. De medewerkers zijn overal actief. In het Amsterdamse bos werken KDV-ers en BSO-ers samen, volgen de boswachter en overwinnen sommigen hun angsten hoog boven de grond.

In de middag verzamelen alle medewerkers in de schouwburg van Amstelveen waar communicatiedeskundige Aletta Smits ons bewust maakt van onze rol als ambassadeur van KinderRijk. Zowel in het ‘echte leven’ als in de wereld van sociale media.

Focus op interactievaardigheden

Naar aanleiding van de meting van de pedagogische kwaliteit met de NCKO-Kwaliteitsmonitor in...

Lees verder
popup-image

Focus op interactievaardigheden
Naar aanleiding van de meting van de pedagogische kwaliteit met de NCKO-Kwaliteitsmonitor in 2014 werken we in 2015 aan de borging en verbetering van de interactievaardigheden van onze medewerkers. Twee groepen pedagogisch medewerkers volgen de training ‘Oog voor interactie’, waarmee zij tien dagdelen aan de slag gaan met hun eigen interactie- en taalvaardigheid ten aanzien van kinderen. Met name in de educatie interactievaardigheden maken medewerkers een ontwikkeling door. Ze filmen, beoordelen zichzelf en de ander en hebben vooral veel plezier.

popup-image

Bewust betekenis geven aan spelen
Saskia Hoek, locatiemanager KDV Nicolaas Tulplaan, vertelt hoe dit in de praktijk gaat: ‘Wij bieden kinderen een weekprogramma op basis van de zeven ontwikkelingsgebieden. Elke dag komen twee van de zeven gebieden aan bod bijvoorbeeld: dansen en werken in het atelier, koken en yoga of voorlezen en experimenteren. We gaan van onbewust naar bewust ontdekken. Als je gaat koken met kinderen stimuleer je de taalontwikkeling, omdat je de ingrediënten, het kookgerei en de handelingen benoemt. Bij het snijden van groente werk je aan de fijne motoriek en leer je de kinderen iets over hoeveelheden en kleur. Doordat je samen bezig bent kun je het gezellige van samen eten en praten ervaren, dat is dan weer de sociaal emotionele ontwikkeling.’

Service centrum, een expertisecentrum in beweging

In 2015 werken we aan de visie op het service centrum (voorheen het hoofdkantoor...

Lees verder
popup-image

Service centrum, een expertisecentrum in beweging
In 2015 werken we aan de visie op het service centrum (voorheen het hoofdkantoor van KinderRijk). De kern hiervan is dat het service centrum van KinderRijk in dienst staat van de klant. Het service centrum profileert zich als expertisecentrum en biedt richting en kaders. Daarnaast zorgt het service centrum voor professionele ondersteuning en uitvoering die aansluit bij behoeftes van de klanten. Dit betekent bijvoorbeeld heel concreet dat het service centrum gericht is op ondersteuning van en samenwerking met de locaties. In 2016 zal hier een vervolgstap in worden gezet als het meerjarenbeleidsplan gereed is. Dit zal de basis zijn voor hoe het service centrum ingericht zal zijn in de toekomst. Kortom, een service centrum in beweging om het beste te bieden aan haar klanten.

Toezicht & medezeggenschap

Raad van Toezicht

Na een periode waarin KinderRijk – net als de gehele branche - geconfronteerd wordt met...

Lees verder
popup-image

Raad van Toezicht
Verstandige keuzes voor een stabiele organisatie

Na een periode waarin KinderRijk – net als de gehele branche - geconfronteerd wordt met een teruglopende vraag, zien we in 2015 een lichte kentering. Hoewel de bezetting op de kinderdagverblijven nog achterblijft, is er een kleine stijging van de vraag naar buitenschoolse opvang.

Desondanks staat de organisatie ook in 2015 voor de uitdaging om niet alleen de uitgaven en inkomsten met elkaar in balans te houden, maar ook een gezond eigen vermogen te realiseren met het oog op de continuïteit en stabiliteit van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat hierop stevig gestuurd wordt, door goed financieel beleid, risicobeheersing, verzuimreductie en kostenreductie onder andere door kritisch te kijken naar huisvestingslasten. Dit alles zonder te willen inboeten op kwaliteit. Dit beleid wordt in 2016 voortgezet. Immers: de Raad van Toezicht richt zich op verstandige keuzes voor zowel de korte als de lange termijn.

Met het vertrek van Martijn van der Kroef, die 20 jaar directeur-bestuurder van de organisatie is geweest, heeft de Raad van Toezicht in haar opvolging voorzien door Bart Elenga tot nieuwe bestuurder van KinderRijk te benoemen. Met Bart aan het roer heeft de Raad van Toezicht er alle vertrouwen in dat KinderRijk haar uitstekende naam weet te continueren en kansen op verdere ontwikkeling niet onbenut zal laten.

Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht wijzigt. Jacqueline Bleichrodt neemt afscheid na een periode van drie jaar toezichthouderschap bij KinderRijk. In 2016 wordt de vacature ingevuld met een lid met het aandachtsgebied pedagogiek en kwaliteit. Het nieuwe lid is tevens aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad.

Tonny Triezenberg
Voorzitter Raad van Toezicht

Centrale ouderraad

KinderRijk ziet opvoeden als een belangrijke en verantwoordelijke taak van ouders en ...

Lees verder
popup-image

Centrale ouderraad
KinderRijk ziet opvoeden als een belangrijke en verantwoordelijke taak van ouders en medewerkers samen. Ouders hebben dan ook een belangrijke stem in de manier waarop KinderRijk haar werk doet. De centrale ouderraad denkt mee en adviseert KinderRijk over beleid en ontwikkelingen, met als focus in 2015:

Als inspraakorgaan adviseert de ouderraad over de sluitingsdagen, tarieven, nieuwe klachtenregeling, beleid beeldmateriaal, beleid wennen en ruilen en een nieuw kindvolgsysteem. De ouderraad is zes maal bijeen geweest en ongeveer de helft van alle oudercommissies is vertegenwoordigd. 2015 is afgesloten met een evaluatie van de samenwerking tussen ouderraad, bestuurder en afgevaardigde van de Raad van Toezicht, waarbij alle betrokkenen tevreden terugkijken op het afgelopen jaar.

Jantien van Zanten-Ruys
Voorzitter Ouderraad

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad overlegt dit jaar acht maal met de bestuurder. De OR adviseert bij...

Lees verder
popup-image

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad overlegt dit jaar acht maal met de bestuurder. De OR adviseert bij onder andere de benoeming van de nieuwe bestuurder, de uitrol van een digitale verlofmodule, wijzigingen in de directiestructuur en het sluiten van een vestiging. Ook verleent de ondernemingsraad instemming voor verschillende arbeidsvoorwaardelijke regelingen.  

Angelika Verboom
Voorzitter Ondernemingsraad

Feiten & Cijfers

latest post image
Kwaliteit
popup-image

Kwaliteit

Medewerkers
popup-image

Medewerkers

latest post image
Bezetting
popup-image

Bezetting

Kindplaatsen (theoretische capaciteit)

Bezettingsgraad (o.b.v. plancapaciteit)

Financieel
popup-image

Financieel
Omzetverdeling

popup-image

Kostenverdeling

popup-image

Vooruitblik

In 2016 gaan we door met het investeren in de pedagogische kwaliteit. Dat gebeurt onder andere door meer medewerkers de training ‘Oog voor interactie’ te geven. Door bij te dragen aan de ontwikkeling van permanente educatie. Door te investeren in de inrichting en buitenruimtes van locaties die al langer bestaan en ze de uitstraling en mogelijkheden te geven die de nieuwste locaties ook hebben.

Lees verder
popup-image

In 2016 gaan we door met het investeren in de pedagogische kwaliteit. Dat gebeurt onder andere door meer medewerkers de training ‘Oog voor interactie’ te geven. Door bij te dragen aan de ontwikkeling van permanente educatie. Door te investeren in de inrichting en buitenruimtes van locaties die al langer bestaan en ze de uitstraling en mogelijkheden te geven die de nieuwste locaties ook hebben. Door in Amsterdam actief op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden met meer scholen, zodat we kinderen en ouders een doorgaande ontwikkelingslijn tot 12 jaar kunnen bieden. Door verder te investeren in de bestaande samenwerkingen met scholen in Amstelveen en (1 in) Amsterdam. En tegelijk gaan we verder vooruitkijken. Met de input van ouders uit de oudercommissies, de ondernemingsraad en andere medewerkers én de Raad van Toezicht komen we tot een nieuw meerjarenbeleidsplan met een duidelijke stip op de horizon. Voor de zomer van 2016 is dit plan af, zodat we na de zomer de eerste stappen op de nieuwgekozen paden kunnen zetten. Allemaal hebben we daar zin in!

Tot ziens

Blijf op de hoogte en volg ons!