Nieuws

Jaarverslag 2018

Met veel plezier presenteren we het KinderRijk jaarverslag 2018. In dit jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar, laten we de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen de revue passeren en kijken we vooruit naar 2019.

 

SPEERPUNTEN 2018

Een belangrijk speerpunt in 2018 was onze pedagogische kwaliteit naar een hoger niveau tillen. Dit hebben we onder meer gedaan door:

  • Een mentor voor ieder kind;
  • Vaste gezichten op het KDV;
  • Naast de verplichte scholing een ruim aanbod in scholing van onze eigen KinderRijk pedagogiek.

Daarnaast hebben we in 2018 flink geïnvesteerd in werken en communiceren volgens de standaard van de 21e eeuw. Dit behelst onder meer:

  • Een nieuw kindplanningssysteem;
  • Een nieuw personeelsplanningssysteem;
  • De KinderRijk ouderapp:
    • Gemakkelijk extra dagen aanvragen;
    • Niet alleen mondelinge overdracht, maar ook een indruk van de dag van je kind in beeld en geluid.

 

FACTS & FIGURES

In 2018 waren er bij KinderRijk:

39 locaties

3.600 kinderen geplaatst 

en 646 medewerkers.

 

VOORUITBLIK 2019

In 2018 is een stevige basis gelegd voor verdere professionalisering van onze organisatie en onze medewerkers. In 2019 gaan we verder aan het werk met het verstevigen van onze pedagogische kwaliteit, onder andere door meer structuur aan te brengen in de ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen in zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Daarnaast zullen we in 2019 investeren in het verder uitbreiden en verdiepen van onze samenwerking met het onderwijs.

Tenslotte blijft het binnenhalen en het boeien en binden van ons personeel, onder andere door te investeren in ontwikkelmogelijkheden, een van onze speerpunten in 2019.

 

MEER WETEN?

Klik op de afbeelding hieronder om het volledige jaarverslag 2018 te lezen.

KinderRijk Jaarverslag 2018