Wat is de minimale afname voor opvang?

Op de kinderdagopvang geldt een minimum afname van twee dagen. Op de peuteropvang geldt dat we kinderen voor minimaal twee ochtenden per week plaatsen. Dit heeft pedagogische redenen. We vinden het belangrijk dat je kind er minimaal twee keer per week is, zodat het de medewerkers, de andere kinderen, het dagelijks programma en de rituelen echt leert kennen. Wij maken hierop geen uitzonderingen.

Op de buitenschoolse opvang geldt voor kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar een minimum afname van één dag voor de woensdag en vrijdag, voor de andere dagen geldt dat er minimaal twee dagen opvang geboden wordt. Kinderen vanaf acht jaar kunnen op alle dagen van de week voor één dag worden geplaatst.