Mijn kind heeft een plaats in een kinderdagverblijf of peuteropvang van KinderRijk. Krijgt het nu voorrang bij een plaats op de BSO?

Ja, KinderRijk biedt haar klanten voorrang. Nadat je kind de 2 jarige leeftijd heeft bereikt, ontvang je een email waarin je geattendeerd wordt op de mogelijkheid om in te schrijven voor de BSO. Bij aanmelding wordt de voorrangcode gekoppeld aan je aanvraag. De medewerker Kindplanning bekijkt,  afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden, hoe de voorrang kan worden doorgezet in een passend plaatsingsaanbod. De medewerker Kindplanning zal hierover contact met jou opnemen. Het voorrangsbeleid geldt tot maximaal 6 maanden voor het bereiken van de vierde verjaardag.