Komt mijn kind in aanmerking voor vve?

Met een VVE-indicatie komt je kind in aanmerking voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), een programma dat kinderen extra’s biedt op taalgebied en een goede voorbereiding is op het basisonderwijs. Om in aanmerking te komen voor een VVE-indicatie, heb je een verklaring nodig van de GGD, te verkrijgen bij het consultatiebureau. Als je in het bezit bent van het benodigde document, krijgt je kind prioriteit op een eventuele wachtlijst. KinderRijk biedt op een aantal locaties peuteropvang voor kinderen met een VVE-indicatie.