Ik wil het aantal dagen opvang wijzigen / de gehele opvangplaats beëindigen. Hoe doe ik dat?

Het wijzigen van het aantal plaatsingsdagen of het beëindigen van de gehele opvangplaats moet je altijd schriftelijk doen. Dit kan per post of per e-mail naar kindplanning@kinderrijk.nl.

Als je het contract voor de zomervakantie opzegt en je kind(eren) na de vakantie weer inschrijft is er geen garantie dat er nog plaats is op dezelfde opvangdagen en groep/locatie.