Hoe gaat het wennen in zijn werk?

Tijdens de wenperiode nemen wij de tijd om je kind én jou te leren kennen en te laten wennen aan de nieuwe situatie. Wennen is maatwerk, passend bij de ontwikkelingsfase van kinderen en bij de specifieke behoeftes en gewoontes van kinderen en ouders. Om hier voldoende aandacht aan te kunnen besteden en in verband met het behouden van rust op de groep, went er per groep één kind tegelijkertijd en is er ook één wenouder tegelijk aanwezig.

We sluiten zoveel mogelijk aan bij je kind. De pedagogisch medewerkers kijken goed wat voor je kind het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen hierover met jou. Hierbij gelden de volgende punten:

  • De wenperiode gaat in op de eerste dag van het contract.
  • De wenperiode wordt gefaseerd opgebouwd.
  • Kinderen die starten, wennen minimaal op twee momenten.
  • Afspraken over wendagen (start- en eindtijd van de eerste wendagen) worden vooraf vastgelegd. In overleg kunnen gemaakte afspraken over de wenperiode aangepast worden.
  • Als ouder heb je ook een rol tijdens de wenperiode (het mee-wennen). Als je zelf niet de gehele wenperiode beschikbaar bent om het wennen actief te begeleiden, kun je doorgeven dat er een ander voor het kind vertrouwd persoon beschikbaar is.
  • Je kunt altijd contact opnemen met de groep om te vragen hoe het met je kind gaat.

Ook bij de overstap naar een andere groep binnen de vestiging wordt goed gekeken hoe de kennismakingsfase bij de overstap naar de nieuwe groep zo goed mogelijk aansluit bij jouw kind. De pedagogisch medewerker van de eigen groep begeleidt je kind bij de interne overstap.