Hoe gaat het wennen in zijn werk?

Als het gaat om het wennen sluiten we zo veel mogelijk aan bij je kind. Het ene kind voelt zich op dag één op z’n gemak en kan prima een halve of zelfs hele dag blijven, terwijl het andere kind veel moeite heeft om te wennen aan de nieuwe gezichten en het verblijf in een groep en daarom meer tijd nodig heeft om te wennen.

De pedagogisch medewerkers kijken goed wat voor je kind het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen hierover met jou. Je kind is vanaf de eerste dag dat het contract ingaat de hele dag welkom. Pedagogisch medewerkers bekijken goed wat voor je kind het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen met jou als ouder. Afspraken die je met de pedagogisch medewerkers over de kennismakingsfase maakt worden tijdens de intake vastgelegd, maar kunnen worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan voorzien.

Ook bij de overstap naar een andere groep binnen de vestiging wordt goed gekeken hoe de kennismakingsfase bij de overstap naar de nieuwe groep zo goed mogelijk aansluit bij dit specifieke kind. De pedagogisch medewerker van de eigen groep begeleidt het kind bij de interne overstap.