Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > FAQ > Is de opvang gedurende het hele jaar geopend?

Is de opvang gedurende het hele jaar geopend?

De kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zijn, op de officiële feestdagen na, het gehele jaar geopend. Gedurende de vakantieweken en schoolsluitingsdagen is de buitenschoolse opvang de gehele dag geopend. De peuteropvang is (met uitzondering van locatie Zuidas) alleen tijdens de schoolweken geopend.

De collectieve sluitingsdagen van de opvang zijn:

Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Jaarlijkse studiedag KinderRijk