Chat with us, powered by LiveChat
Waar ben je naar op zoek?
Home > FAQ > Activiteiten en rituelen op de opvang

Activiteiten en rituelen op de opvang

Op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO hebben we vaste momenten voor activiteiten met je kind. Kinderen zijn niet verplicht om mee te doen, maar we stimuleren je kind wel om nieuwe dingen te proberen. We dagen de kinderen uit om actief te leren en zelf oplossingen te zoeken. Zo leert je kind zichzelf kennen en waarderen. Dat versterkt zijn of haar motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. 

Ook maken de pedagogisch medewerkers af en toe een ommetje naar een voor kinderen (in de leeftijd van 0 – 4 jaar) plezierige bestemming in de nabijheid van de locatie. Door een ‘ommetje’ te maken, verbreden we de wereld van de kinderen. Voorbeelden van ommetjes zijn: kijken bij een bouwproject in de buurt of zomaar even een frisse neus halen. Het maken van ommetjes is onderdeel van ons activiteitenaanbod. We informeren ouders hierover door middel van de ouderapp.