Veel gestelde vragen

Update 7 april 2020

Het coronavirus zorgt voor een uitzonderlijke situatie in Nederland en de rest van de wereld. Wij begrijpen dat deze situatie veel vragen oproept. Hieronder staat een overzicht van een aantal veel gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. Deze informatie wordt dagelijks geëvalueerd en waar nodig aangepast.

We begrijpen dat deze nieuwe situatie misschien ook financiële vragen oproept. Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark hebben gemeld dat ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Zodra meer duidelijk is over hoe dit geregeld wordt, informeren wij hierover.

Overzicht veel gestelde vragen

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?
De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal/vitaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers met een cruciaal/vitaal beroep, hun kinderen naar de noodopvang kunnen brengen, tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. De overige zzp’ers moeten hun kind(eren) zelf opvangen. Helaas is de ‘noodopvang’ nu dus niet voor iedereen beschikbaar. De overheid laat in deze uitzonderlijke situatie de cruciale/vitale functies in onze maatschappij voorgaan, dit om de samenleving draaiende te houden.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan is het dringende advies om tot en met 28 april 2020 thuis te werken (als dat kan).

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vindt u hier.

Kan KinderRijk vragen om een verklaring van mijn werkgever om vast te stellen of ik een cruciaal beroep heb?
Er wordt van de ouder geen bewijslast gevraagd, zoals een werkgeversverklaring. We gaan ervan uit dat dit op basis van vertrouwen en zelfselectie plaatsvindt. Bekijk de lijst met cruciale beroepen of vitale beroepen.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? 
Nee:

 • Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt).
 • Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig.
 • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. De overheid kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en dan wordt hier zo snel mogelijk over gecommuniceerd.

Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale/vitale beroepen. Aan gebruik van de noodopvang zijn geen kosten verbonden.
De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale tegemoetkoming per uur. Bij de kinderopvangtoeslag wordt dezelfde (wettelijk vastgelegde) maximale vergoeding gehanteerd. Voor uurtarieven die bóven de maximale tegemoetkoming uitkomen, compenseren wij dit deel aan al onze klanten.

Hoe compenseert de overheid de eigen bijdrage van ouders voor kinderopvang?
In het voorstel dat nu bekend is, maakt de overheid de compensatie over aan KinderRijk. Wij dienen dan rechtstreeks aan u het te veel betaalde deel over te maken, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 28 april 2020.

Wordt de compensatieregeling verlengd voor de eigen bijdrage die ouders betalen nu de kinder- en gastouderopvang langer dicht blijft?

De compensatie van de eigen bijdrage voor de kinderopvang wordt verlengd tot en met 28 april a.s., omdat de scholen en kinderopvang tot die tijd gesloten blijven. Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of BSO kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, worden door de overheid gecompenseerd tot de maximale tegemoetkoming en KinderRijk betaalt het andere deel terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal/vitaal werk verrichten. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale/vitale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Welke maatregelen nemen jullie als kinderopvangorganisatie?
Ook voor de kinderen die na 15 maart naar de opvang komen, nemen wij de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Kinderen en medewerkers wassen regelmatig de handen met water en zeep en drogen af met een papieren handdoek;
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik van papieren zakdoekjes bij niezen en hoesten. Deze direct weggooien;
 • Geen handen schudden.

Zijn er regels voor informele opvang van kinderen?
Voor informele opvang (het woord informeel zegt het al) zijn er geen overheidsregels. Wel adviseert de overheid dringend om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij informele opvang is het belangrijk om kwetsbare groepen, zoals ouderen (bijvoorbeeld opa en oma), te vermijden.

Mijn kind is vanaf 16 maart wel welkom op school, maar is er ook BSO?
Uw kind is vanaf 16 maart nog welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze in principe op de BSO terecht.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als ik bijvoorbeeld zzp’er ben en momenteel geen inkomsten heb?
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij u dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zult dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Als u uw werk verliest, hoeft dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?
Ja, dat kan. Maar het kabinet roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt compensatie voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft.
Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.

Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen:

 • In uw contract staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt beëindigen.
 • Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag.
 • Geef deze wijziging door aan de Belastingdienst via het portaal van Toeslagen.

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.
Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe tijdelijke “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud” (NOW) nog recht op kinderopvangtoeslag?
Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.

Waar kan ik terecht voor vragen?
U kunt contact opnemen met onze afdeling Klantrelaties: klantrelaties@kinderrijk.nl of 020-4260866.

U kunt terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.
Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.