Coronavirus

Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van kinderen, ouders en medewerkers is voor KinderRijk een groot goed. We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijven de adviezen en richtlijnen van de GGD, het ministerie en het RIVM opvolgen.

Meer informatie

Of je je kind naar de opvang kunt brengen, kun je terugvinden in de Beslisboom op de website van Boink.
Meer informatie over de actuele maatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je in deze periode vragen hebt. Je kunt hiermee altijd terecht bij je locatiemanager of bij onze afdeling Kindplanning via 020 426 08 66. We helpen je graag verder.
Hieronder hebben we een aantal informatiebronnen voor je op een rij gezet:

Regels als kinderen (verkoudheids)klachten hebben
Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Kind testen op corona
Alle informatie voor het testen op corona bij kinderen vind je op de pagina Kind testen op corona.

Protocol voor de kinderopvang en gastouders
In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Tegemoetkoming en eventuele gevolgen kinderopvangtoeslag
Lees meer informatie over de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tijdens de sluiting op de pagina Corona en kosten kinderopvang.
Vragen aan de Belastingdienst? Bel de BelastingTelefoon (0800-0543).
Vragen over de vergoeding? Kijk dan op www.svb.nl/opvang voor meer informatie. Ook kun je telefonisch contact opnemen met de SVB (088 949 40 20).